Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody pod mikroskopem (5588)
Basic information
Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody pod mikroskopem
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Navržený vzdělávací program je věnovaný možnostem praktické výuky hub, lišejníků a mechorostů ve výuce na středních, případně základních školách i v zájmovém mimoškolním vzdělávání (přírodovědné kroužky, odborná soustředění apod.) během praktického cvičení v laboratoři.
Houby, lišejníky a mechorosty mají nestálé místo v praktické výuce biologie na středních školách a je na ně často zapomínáno. Po úvaze je lze zařadit i do výuky přírodopisu na základních školách. Přitom jsou tyto organizmy celoročně i sezónně dostupné i v rámci městské zeleně, a pokud jsou zmíněny i ekologické aspekty života pozorovaných organizmů, napomáhají pochopení jejich role v přírodě i významu pro člověka. Řada učitelů se neorientuje ani v těch nejběžnějších houbách a lišejnících a proto si netroufá praktickou výuku o těchto organizmech do své výuky zařadit.
Hlavní náplní programu je praktikum, během něhož budou pozorovány morfologické struktury na sebraném materiálu. Účastníci se u zástupce hub, lišejníků i mechorostů seznámí se základními postupy konzervace sebraného materiálu, a jeho uchování a přípravy mikroskopických preparátů a především získají větší sebedůvěru pro práci s těmito objekty ve své vlastní praxi.
MŠMT
6968/2019-1
Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody pod mikroskopem
Půldenní praktický laboratorní kurz doplněný výkladem lektorů a diskuzí.
Půldenní praktický laboratorní kurz doplněný výkladem lektorů a diskuzí.
15
Cílovou skupinou jsou především aprobovaní i neaprobovaní učitelé přírodopisu na druhém stupni základních škol, biologie na gymnáziích a obdobných přírodovědných předmětů na středních odborných školách. Dále do cílové skupiny spadají další pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, především vedoucí a lektoři přírodovědných kroužků.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Biologické a příbuzné vědy – obory dále neuvedené
Master
jiná dotace nekombinovatelná
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a ka
Guarantor and venue
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
Department of Teaching and Didactics of Biology
Department of Teaching and Didactics of Biology
Program proběhl na Přírodovědecké fakultě UK, učebna B13, Viničná 7, Praha 2.
Dates and duration
2018/2019
summer semester
05.04.2019
Short-time
6 (total number of hours)
Fees and financing
650 Kč / programme
hrazeno z projektu hl.m. Prahy
Application
KUDBI
doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D.
ondrej.koukol@natur.cuni.cz
221951866
01.04.2019
Further information
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html