Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Sovy pražské přírody ve školní výuce (5582)
Basic information
Sovy pražské přírody ve školní výuce
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Cílem tohoto vzdělávacího programu je podrobněji seznámit učitele základních a středních škol
s řádem sovy, jako s atraktivní modelovou skupinou živočichů vhodnou pro uplatnění ve výuce biologie a přírodopisu. Kurz bude zaměřen především na druhy sov, které se vyskytují v pražských parcích a příměstských lesích a je možné je zde se žáky pozorovat.
MŠMT
6968/2019-1
Sovy pražské přírody ve školní výuce
Úvodní seminář (3 vyučovací hodiny) – představení řádu Sovy se zaměřením na sovy žijící v České republice a v pražských parcích a příměstských lesích

Terénní exkurze (4 vyučovací hodiny) – pozorování sov v přírodě, akustické lákání sov, nahrávání hlasů

11.3., náhradní 25.3.2019
Úvodní seminář (3 vyučovací hodiny) – představení řádu Sovy se zaměřením na sovy žijící v České republice a v pražských parcích a příměstských lesích

Terénní exkurze (4 vyučovací hodiny) – pozorování sov v přírodě, akustické lákání sov, nahrávání hlasů

11.3., náhradní 25.3.2019
Cílovou skupinou jsou především aprobovaní i neaprobovaní učitelé přírodopisu na druhém stupni základních škol, biologie na gymnáziích a obdobných přírodovědných předmětů na středních odborných školách. Dále do cílové skupiny spadají další pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, především vedoucí a lektoři přírodovědných kroužků.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Biological and related sciences
Master
jiná dotace nekombinovatelná
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a ka
Guarantor and venue
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Department of Teaching and Didactics of Biology
Department of Teaching and Didactics of Biology
Program proběhl na Přírodovědecké fakultě UK, učebna B4, Viničná 7, Praha 2. Následná exkurze proběhla v Praze - Modřanech
Dates and duration
2018/2019
summer semester
11.03.2019
Short-time
7 (total number of hours)
Fees and financing
730 Kč / programme
placeno z projektu Hl.města Prahy
Application
RNDr. Jan Mourek, KUDBI
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
jan.mourek@natur.cuni.cz
221951866
15.02.2019
Further information
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html