Pražské zimoviště vodních ptáků ve školní výuce (5580)
Basic information
Pražské zimoviště vodních ptáků ve školní výuce
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Cílem tohoto terénního vzdělávacího programu je podrobněji seznámit učitele základních a středních škol s možnostmi využití zimoviště vodních ptáků na pražské Vltavě pro terénní výuku přírodopisu a biologie. Na tomto zimovišti je možné poměrně snadno pozorovat řadu charakteristických druhů našich vodních ptáků i vzácnějších migrantů ze severu. Účastníci kurzu si rozšíří a upevní své znalosti o biologii vodních ptáků a jejich určování v přírodě (včetně rozlišování obtížně určitelných druhů), získají potřebné praktické dovednosti pro vedení zimní ornitologické exkurze se školní třídou i vhodné náměty pro badatelsky orientovanou a projektovou výuku. Dozvědí se také bližší informace o programech dlouhodobého monitoringu populací ptáků zimujících na našich řekách, do kterých se může zapojit i laická veřejnost (včetně žáků základních a středních škol) a vyzkoušejí si jednoduché metody sčítání ptáků na vodních tocích.
MŠMT
6968/2019-1
Pražské zimoviště vodních ptáků ve školní výuce
Jednodenní terénní cvičení (exkurze).
Jednodenní terénní cvičení (exkurze).
15
Cílovou skupinou jsou především aprobovaní i neaprobovaní učitelé přírodopisu na druhém stupni základních škol, biologie na gymnáziích a obdobných přírodovědných předmětů na středních odborných školách. Dále do cílové skupiny spadají další pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, především vedoucí a lektoři přírodovědných kroužků.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Biologické a příbuzné vědy – obory jinde neuvedené
Master
jiná dotace nekombinovatelná
jiný účel
Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a ka
Guarantor and venue
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Department of Teaching and Didactics of Biology
Department of Teaching and Didactics of Biology
ZOO Praha
Dates and duration
2018/2019
summer semester
25.02.2019
Short-time
5 (total number of hours)
Fees and financing
560 Kč / programme
Application
RNDr. Jan Mourek, KUDBI
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
jan.mourek@natur.cuni.cz
221951866
01.02.2019
Further information
https://www.natur.cuni.cz/biologie/ucitelstvi/nabidka/DVPP