Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Stanovení radonového indexu pozemků (3096)
Basic information
Stanovení radonového indexu pozemků
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Náplní kurzu jsou údaje o legislativě, radonovém programu ČR, radiační ochraně, radioaktivitě hornin, radonu a jeho fyzikálních vlastnostech, metodách detekce jaderného záření a radonu, přístrojích a kalibraci přístrojů, metodice a postupu stanovení radonového indexu pozemků v ČR podle doporučení SÚJB 2016, mapách radonového rizika, ukázky přístrojů a technických zařízení, ukázka terénního měření radonu v zeminách a stanovení plynopropustnosti zemin, výpočty k problematice radonu a konzultace.
Stanovení radonového indexu pozemků
ano
ano
Kurz je určen pro jednotlivce a organizace, kteří se profesně zaměří na stanovení nebo posuzování radonového indexu pozemků jako podkladu pro ochranu staveb proti pronikání radonu do budov z geologického podloží. Kurz zabezpečuje odbornou přípravu vybraných pracovníků se zdroji ionizujícího záření ve smyslu zákona č. 263/2016 Sb. (atomového zákona) a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) č. 409/2016 Sb. Kurz je podkladem pro udělení povolení SÚJB pro uvedenou činnost v ČR.

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
získání dalších odborných znalostí v oboru
účastník obdrží potvrzení o úcasti v kurzu, osvědčení o odborné způsobilosti obdrží po zkoušce na SÚJB
Guarantor and venue
prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc.
Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics
Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics
Albertov 3
Dates and duration
2018/2019
summer semester
1
24 (total number of hours)
3/D
20.5.2019
21.5.2019
22.5.2019
31.5.2017
Schedule details
Fees and financing
3800 Kč / programme
Cena kurzu pro organizace je 3800 Kč/účastník, pro řádné studenty denního studia vysokých škol (nevýdělečné osoby) 1200 Kč/účastník.
osvobozeno
Application
Albertov 6, 128 43 Praha 2
Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics
prof. RNDr. Milan Matolín, DrSc.
matolin@natur.cuni.cz
221951545
01.05.2019
přihlášky průběžně během roku
Further information
www.natur.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html