Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Doplňující pedagogické studium - geologie - učitelství pro SŠ (DPSGE1)
Basic information
Doplňující pedagogické studium - geologie - učitelství pro SŠ
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Podmínkou přijetí do studia je současné studium v magisterském studijním programu geologie na PřF UK (zapsat se do DPSGE je možné nejdříve zároveň se zápisem do studia NMgr. programu) nebo absolvované magisterské nebo inženýrské studium na jiné VŠ s obdobným zaměřením.

Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Studium je rozloženo do 4 semestrů, lze jej prodloužit na 6 semestrů. Do této doby musí účastník vykonat všechny dílčí zápočty a zkoušky, závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie a závěrečnou zkoušku z didaktiky geologie. Obhajobu závěrečné písemné práce musí student absolvovat nejpozději do 2 let od splnění poslední dílčí studijní podmínky.
MŠMT
6968/2019-1
Doplňující pedagogické studium - geologie
ano
ano
absolvované magisterské nebo inženýrské studium geologických oborů na VŠ, studium magisterského nebo doktorského oboru na Přírodovědecké fakultě, které nejsou zaměřeny na vzdělávání.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Earth sciences
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
§ 8 odst. 1 písmeno d) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Geology Section
Geology Section
Dates and duration
2019/2020
winter semester
01.10.2019
6
256 (total number of hours)
+ 2 roky na obhájení záv. práce
Friday - Saturday
Fees and financing
8000 Kč / semestr
Částka za první semestr je splatná do data zápisu do kurzu. Splátky za další semestry jsou splatné vždy do prvního dne daného semestru. V případě prodloužení kurzu je poplatek za každý další semestr 8000 Kč.
osvobozeno
Application
Albertov 6, Praha 2, PSČ 128 43
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2019
elektronicky od 1.6. do 20.9.2019
bez přijímací zkoušky
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pedagogicka-zpusobilost
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html