Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSBI1)
Basic information
Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Studium je určeno pouze absolventům magisterských a inženýrských studijních oborů biologických či oborů příbuzných (např. ekologie, životní prostředí apod.), kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilost pro výuku biologie a přírodopisu na základních a středních školách.

Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání učitelské způsobilosti ve studovaném oboru.

Studium je rozloženo do 4 semestrů, lze jej prodloužit na 6 semestrů. Do této doby musí účastník vykonat všechny dílčí zápočty a zkoušky, Závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie a Závěrečnou zkoušku z didaktiky biologie. Obhajobu závěrečné písemné práce musí student absolvovat nejpozději do 2 let od splnění poslední dílčí studijní podmínky.

Kurz je otevřen při min. počtu 5 studentů, max. počet účastníků za semestr činí 15 studentů.
MŠMT
6968/2019-1
Doplňující pedagogické studium - biologie
ano
ano
Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterského respektive inženýrského stupně studijních biologických, případně jim blízkých programů, které nejsou zaměřeny na vzdělávání.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Biological and related sciences
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace učitel SŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 9, odst. 1, písm. c2.) a d2.), nebo odst. 2, písm. d2.), nebo odst. 3, písm. a2.), b2.), a c2.), nebo odst. 5, písm. b2.), nebo odst. 7, písm. a2.) a b)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
RNDr. Jiřina Rajsiglová, Ph.D.
Department of Teaching and Didactics of Biology
Department of Teaching and Didactics of Biology
Přírodovědecká fakulta
Dates and duration
2019/2020
winter semester
01.10.2019
6
320 (total number of hours)
+ 2 roky na obhájení záv. práce
Friday - Saturday
Fees and financing
7000 Kč / semestr
Částka za první semestr je splatná do data zápisu do kurzu. Splátky za další semestry jsou splatné vždy do prvního dne daného semestru. V případě prodloužení kurzu je poplatek za každý další semestr 7000 Kč.
osvobozeno
Application
Albertov 6, Praha 2, PSČ 128 43
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2019
elektronicky od 1.6. do 20.9.2019
bez přijímací zkoušky
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pedagogicka-zpusobilost
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html