Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (1DPSPRB)
Basic information
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Science
Research Support Department [31-650]
full-time
Czech
Studium je určeno pouze studentům neučitelských magisterských a doktorských studijních oborů biologie na PřF UK, kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilost pro výuku biologie a přírodopisu na základních a středních školách.

Tato forma doplňujícího studia zajišťuje pedagogickou a oborově didaktickou přípravu pro učitelství přírodovědných předmětů na základních a středních školách a získání Osvědčení o učitelské způsobilosti na základních a na středních školách ve studovaném oboru.

Studium je rozloženo do 4 semestrů, lze jej prodloužit na 6 semestrů. Do této doby musí účastník vykonat všechny dílčí zápočty a zkoušky, Závěrečnou zkoušku z pedagogiky a psychologie a Závěrečnou zkoušku z didaktiky biologie. Obhajobu závěrečné písemné práce musí student absolvovat nejpozději do 2 let od splnění poslední dílčí studijní podmínky.
MŠMT
6968/2019-1
Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF UK - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ
ano
ano
Magisterské resp. doktorské studium v prezenční formě neučitelských studijních oborů na Přírodovědecké fakultě UK

Course requirements and qualification acquired
závěrečná písemná práce
závěrečná zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
§ 8 odst. 1 písmeno d) a § 9 odst. 1 písmeno c), zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Guarantor and venue
RNDr. Jan Mourek, Ph.D.
Department of Teaching and Didactics of Biology
Department of Teaching and Didactics of Biology
Přírodovědecká fakulta
Dates and duration
2019/2020
winter semester
6
412 (total number of hours)
+ 2 roky na obhájení záv. práce
Schedule details
Fees and financing
4500 Kč / semestr
Částka za první semestr je splatná do data zápisu do programu. Splátky za další semestry jsou splatné vždy do prvního dne daného semestru. V případě prodloužení programu je poplatek za každý další semestr 4500 Kč.
osvobozeno
Application
Albertov 6, Praha 2, PSČ 128 43
Research Support Department
Bc. Veronika Fialová
veronika.tesarikova@natur.cuni.cz
221951067
20.09.2019
elektronicky od 1.6. do 20.9.2019
bez přijímací zkoušky
Further information
https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/pedagogicka-zpusobilost
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html