Psychology for every day (5558)
Basic information
Psychology for every day
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Arts
Department of Psychology [21-KPS]
full-time
Czech
Zájmový vzdělávací program předkládá výběr témat základů psychologie a jejích vybraných aplikací. Cílem není systematický výklad oboru psychologie. Může se však stát nabídkou vybraných otázek a problémů, kterými se současná psychologie zabývá a může také představit některé přístupy k jejich zvládání či uchopení.
Některá témata jsou prezentována s převahou teoretického přístupu k problematice (např.
psychologie zdraví), jiná mají spíše přehledový charakter ( přehled směrů současné psychoterapie aj.), anebo teoreticko aplikační ráz (např.přednáška „Jak se vlastně učíme“). Najdeme zde jak tradiční, klasická témata (např. metody psychologie, psychologická diagnostika nebo vývojové charakteristiky předškolních dětí), ale také aktuální otázky současné psychologie (poruchy příjmu potravy nebo videotrénink interakcí ve škole). Současná psychologie je velmi různorodá. Na jedné straně se otevírají nové oblasti poznávání, jako jsou např. souvislosti psychiky a fungování mozku (evoluční a biologické kořeny lidské psychiky či přednáška „Poznáváme svět kolem nás“), na straně druhé se otevírají nové možnosti aplikací (např. aplikované oblasti psychologie práce). V praxi bychom se mohli setkat s řadou dalších a jistě velmi zajímavých psychologických disciplín a jejich aplikací. Kurz nabízí vhled do současné psychologie a může se stát inspirací i námětem pro další, hlubší studium psychologie.
Psychology for every day
ano
ano
žádné

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Department of Psychology
Department of Psychology
Psychology for every day
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
80 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
0 Kč / programme
6655 Kč
Poplatek za přihlášku = cena kurzu
VS 630186
základní
Application
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=kurzy&zobraz=1&ffak=11210&ftyp%5B%5D=O&fkod=&fkey
Department of Psychology
Radka Hradcová
radka.hradcova@ff.cuni.cz
221619667
30.09.2019
Further information
http://kps.ff.cuni.cz/cs/ucitelstvi/zajmove-kurzy/