Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů (5552)
Basic information
Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Kurz průběžného vzdělávání podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků v platném znění.
Kurz je zaměřen na využití a zvládnutí používání technik a nástrojů pro rozvoj kompetencí učitelů všech typů škol s důrazem na sdílení dobré praxe. Díky využití MOODLE je možné proces rozvoje velmi přesně zacílit na zjištěné předpoklady případně nedostatky (propracovaný systém evaluace zaměřený na požadované znalosti, dovednosti a postoje dle požadavků ČŠI) a tím velmi efektivně rozvíjet klíčové kompetence pedagogů pomocí sdílení dobré praxe. Vybudovat ze školy nejen učící, ale i učící se, organizaci.
MŠMT
Jak využít moderní nástroje efektivity rozvoje kompetencí učitelů?
6 vyučovacích hodin
1 Úvod do kurzu - Pojmenovat své potřeby
2 Jak realizujeme sdílení dobrá praxe ve škole - V čem jsou bariéry a možnosti sdílení dobré praxe? V čem mohou být motivy pro pedagogy?
3 Možnosti LMS MOODLE - Poznat možnosti a zásady pro tvorbu distančních nástrojů.
4 Hledání cesty k využití - Jak používat MOODLE v rozvoji kompetencí pedagoga?
5 Vytvoření vzorového postupu - Jak prohloubit kompetence s využitím navrženého postupu?
6 Závěr kurzu - Zhodnocení přínosů kurzu a aplikačních příležitostí.
6 vyučovacích hodin
1 Úvod do kurzu - Pojmenovat své potřeby
2 Jak realizujeme sdílení dobrá praxe ve škole - V čem jsou bariéry a možnosti sdílení dobré praxe? V čem mohou být motivy pro pedagogy?
3 Možnosti LMS MOODLE - Poznat možnosti a zásady pro tvorbu distančních nástrojů.
4 Hledání cesty k využití - Jak používat MOODLE v rozvoji kompetencí pedagoga?
5 Vytvoření vzorového postupu - Jak prohloubit kompetence s využitím navrženého postupu?
6 Závěr kurzu - Zhodnocení přínosů kurzu a aplikačních příležitostí.
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci - ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu
Guarantor and venue
prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakulta UK
Dates and duration
2019/2020
winter semester
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1800 Kč / programme
osvobozeno
Application
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání, Myslíkova 7, 110 00 Praha 1
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773246766
30.06.2020
dle vypsaných termínů na www.kamv.cz
dle vypsaných termínů na www.kamv.cz
Further information
www.kamv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html