Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Organizace školení trenérů atletiky (5542)
Basic information
Organizace školení trenérů atletiky
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Atletika [51-600100]
full-time
Czech
Školení trenérů obsahuje teoretickou i praktickou část.
V teoretické části je zmiňována technika atletických disciplín a základy sportovního tréninku.
V praktické části jsou probírány metodické řady nácviku atletických disciplín a další průpravná cvičení.
Organizace školení trenérů atletiky
ano
ano
přihláška přes studijní systém UK
platba

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditu
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Mgr. Jan Feher
Atletika
Atletika
FTVS UK
Dates and duration
2018/2019
summer semester, April
27.04.2019
Short-time
20 (total number of hours)
Saturday - Sunday
27.4.2019
28.4.2019
Schedule details
Fees and financing
2000 Kč / programme
2000,- Kč/kurz pro veřejnost
2000,- Kč/kurz pro studenty FTVS
osvobozeno
Application
FTVS UK, José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín
Atletika
Mgr. Jan Feher
feher@ftvs.cuni.cz
604 919 907
03.04.2019
Further information
www.ftvs.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html