Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence (5541)
Basic information
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra psychologie [41-KPSY]
combined
Czech
Vzdělávací program je zaměřen především na rozvíjení sociálních dovedností, výcvik v práci se skupinou, hledání možností řešení problematických situací, prohloubení a rozšíření vědomostí a dovedností učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování.
Podrobné informace najdete také na: http://vpsmp.cz
MŠMT
11914/2017-1
Studium k výkonu specializovaných činností – metodik prevence
4 semestry studia
Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)
1x měsíčně v pondělí (celý den) a 3 dny blokové soustředění
4 semestry studia
Celková délka vzdělávacího programu činí 2 roky
250 hodin (220 přímá a nepřímá výuka, 30 stáže)
1x měsíčně v pondělí (celý den) a 3 dny blokové soustředění
Požadované vstupní vzdělání: Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti
pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání,
zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání
na vysoké škole.

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Interdisciplinární programy a kvalifikace zahrnující vzdělávání a výchovu
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
získání dalších odborných znalostí v oboru
Školní metodik prevence
§ 9, odst. 1 písm. c) vyhl. č. 317/2005
Guarantor and venue
Mgr. Michaela Titmanová
Katedra psychologie
Katedra psychologie
Dates and duration
2019/2020
winter semester, September
30.06.2019
4
250 (total number of hours)
1x měsíčně v pondělí a 3 dny blokové soustředění
Fees and financing
12000 Kč / year
Při všech platbách uvádějte:
Variabilní symbol: 614819
Specifický symbol: rodné číslo nebo datum narození ve tvaru DDMMRRRR (den, měsíc a rok narození)
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Mgr. Michaela Titmanová
m16@centrum.cz
221900544
30.06.2019
výběrové řízení
Termín přijímacích zkoušek - výběrové řízení: červenec/srpen 2019
Further information
www.pedf.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html