Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Spotřebitelské právo 2019/2020 (5531)
Basic information
Spotřebitelské právo 2019/2020
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Law
Study and Students' Affairs Department [22-SO]
full-time
Czech
Kurz je zaměřen na rozvíjení právní gramotnosti seniorů v otázkách ochrany spotřebitele. Výuka probíhá formou tří seminářů v celkovém rozsahu 12 vyučovacích hodin s přestávkami. Cílem kurzu je pokrýt základní instituty spotřebitelského práva a komunikovat je formou srozumitelnou pro širokou veřejnost.
Účastníci kurzu se dozvědí o aktuálních problémech v této oblasti. Na praktických příkladech si vyzkouší řešení modelových situací a obdrží výukové materiály. Mezi probíraná témata budou patřit smlouvy o spotřebitelském úvěru, reklamace, uzavírání smluv mimo obchodní prostory či např. smlouvy uzavírané distančním způsobem.
Spotřebitelské právo
Od 8. 4. 2019 do 30. 9. 2019 elektronicky, poštou, osobně v úředních hodinách
Vyplněnou přihlášku je třeba doručit spolu s dokladem o studiu (kopií maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu).
Po zaevidování přihlášky obdrží uchazeč výzvu k úhradě úplaty. Úplata musí být uhrazena a doložena před začátkem kurzu. Po zaplacení úplaty obdrží uchazeč e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu.
Od 8. 4. 2019 do 30. 9. 2019 elektronicky, poštou, osobně v úředních hodinách
Vyplněnou přihlášku je třeba doručit spolu s dokladem o studiu (kopií maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu).
Po zaevidování přihlášky obdrží uchazeč výzvu k úhradě úplaty. Úplata musí být uhrazena a doložena před začátkem kurzu. Po zaplacení úplaty obdrží uchazeč e-mailem potvrzení o zařazení do kurzu.
maturita, důchodový věk

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Centre for Lawyering Skills
-
Dates and duration
2019/2020
winter semester
Short-time
12 (total number of hours)
1 x za týden (3 semináře po 4 vyučovacích hodinách
Thursday
17.10.2019
24.10.2019
31.10.2019
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Application
Univerzita Karlova Právnická fakulta, nám. Curieových 7 116 40 Praha 1
Mgr. Jaroslav Prouza
prouza@prf.cuni.cz
221 005 243
30.09.2019
Further information
https://www.prf.cuni.cz/univerzita-tretiho-veku-pro-akademicky-rok-2019-20-1404060148.html#spotre
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html