Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Aktuální otázky autorského práva - modulový kuz (5515)
Basic information
Aktuální otázky autorského práva - modulový kuz
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Law
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM [22-J]
full-time
Czech
Kurz je zaměřen na právní praxi a je určen zejména pro pracovníky a členy ČAK, Notářské komory ČR, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, dalších ministerstev, Úřadu průmyslového vlastnictví, pro zaměstnance dalších orgánů veřejné správy, dále pro ČVUT, VŠUP, ALAI, pro zaměstnance kolektivních správců (OSA, Intergram, DILIA, OAZA, OOA–S), pro firmy zabývající se reklamou, nakladatelství apod.

Organizace studia:
Kurz bude probíhat ve čtyřech jednodenních soustředěních po 4 hodinách. Účastníci kurzu se mohou přihlásit do libovolného počtu modulů podle svého odborného zájmu.

Termíny konání: 6. 6., 13. 6., 20. 6. a 27. 6. 2019, vždy 9:00 - 12:30 hod
Cena každého modulu je 1 800,-Kč.
Při přihlášení na všechny moduly celková cena 6 500,-Kč

Aktuální otázky autorského práva - modulový kuz
Obsahová náplň:

1. modul - 6. 6. 2019 - JUDr. Mgr. Petra Žikovská
Úvod do autorských a souvisejících práv – prameny právní úpravy, začlenění v systému práva duševního vlastnictví, principy, definice, pojmy

2. modul - 13. 6. 2019 - JUDr. Zuzana Císařová
Užití autorských děl na internetu, odpovědnostní vztahy a vymáhání práv

3. modul - 20. 6. 2019 - JUDr. Tomáš Dobřichovský, PhD.
Vytváření předmětů duševního vlastnictví v pracovněprávních vztazích - dílo zaměstnanecké a zaměstnanecké průmyslové vzory, podnikové vynálezy a užitné vzory

4. modul - 27. 6. 2019 - JUDr. Irena Holcová
Pojem autorského díla – požadavek originality, druhy děl se zaměřením na výtvarná díla včetně děl fotografických a architektonických
Obsahová náplň:

1. modul - 6. 6. 2019 - JUDr. Mgr. Petra Žikovská
Úvod do autorských a souvisejících práv – prameny právní úpravy, začlenění v systému práva duševního vlastnictví, principy, definice, pojmy

2. modul - 13. 6. 2019 - JUDr. Zuzana Císařová
Užití autorských děl na internetu, odpovědnostní vztahy a vymáhání práv

3. modul - 20. 6. 2019 - JUDr. Tomáš Dobřichovský, PhD.
Vytváření předmětů duševního vlastnictví v pracovněprávních vztazích - dílo zaměstnanecké a zaměstnanecké průmyslové vzory, podnikové vynálezy a užitné vzory

4. modul - 27. 6. 2019 - JUDr. Irena Holcová
Pojem autorského díla – požadavek originality, druhy děl se zaměřením na výtvarná díla včetně děl fotografických a architektonických
žádné

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law
Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law
Právnická fakulta UK
Dates and duration
2018/2019
summer semester, June
06.06.2019
Short-time
16 (total number of hours)
6.6.2019
Schedule details
Fees and financing
1800 Kč / day
osvobozeno
Application
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Institute of Lifelong Education - JURIDIKUM
Danuše Kučírková
Kucirkov@prf.cuni.cz
221 005 503
31.05.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html