Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 98)
 
   Login via CAS
Instruktor lyžování zdravotně postižených (5507)
Basic information
Instruktor lyžování zdravotně postižených
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Sporty v přírodě [51-600400]
distance
Czech
Účastníci programu jsou v teoretických přednáškách a praktických lekcích seznámeni s technikou, metodikou a didaktikou výuky lyžování oaob se specifickými potřebami / zdravotně postižených,
s výzbrojí a výstrojí pro sjezdové i běžecké lyžování a s využitím videotechniky při výuce lyžování.
MŠMT ČR
14756/2009-30/1
Instruktor lyžování zdravotně postižených
Splnění předmětů PSPP089 nebo PSPP132 Kurz lyžování OSP / 6 dní + PSPP132N Kurz aplikovaného lyžování-OSP / 5 dní a PSPP306N Kurz didaktiky aplikovaného lyžování - OSP / 5 dní
Splnění předmětů PSPP089 nebo PSPP132 Kurz lyžování OSP / 6 dní + PSPP132N Kurz aplikovaného lyžování-OSP / 5 dní a PSPP306N Kurz didaktiky aplikovaného lyžování - OSP / 5 dní
Studneti a absolventi UK FTVS, pracovníci center pro osoby se specifickými potřebami/ zdravotně postiženými

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
písemný test
závěrečná praktická zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
osvědčení o absolvování
14756/2009-30/1
Guarantor and venue
PaedDr. Jan Hruša, CSc.
Sporty v přírodě
Sporty v přírodě
Dates and duration
2018/2019
winter semester
08.01.2017
4
150 (total number of hours)
Fees and financing
18000 Kč / programme
Studenti UK FTVS oboru APTV mohou splnit program v rámci povinné a volitelné výuky.
osvobozeno
Application
UK FTVS - Katedra SP, J. Martiho 31, 16252 Praha 6
Blanka Konopík Pánková
pankova@ftvs.cuni.cz
220172184
30.11.2018
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html