Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Netradiční sportovní hry ve školní tělesné výchově (3756)
Basic information
Netradiční sportovní hry ve školní tělesné výchově
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
full-time
Czech
Výuka bude zaměřena na teorii, metodiku i praktický nácvik těchto vybraných sportovních her se zvláštním zřetelem na žáky 2. stupně ZŠ.
1. Florbal – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra (průpravné hry, systémy, řízená hra)
2. Tenis – zvláštnosti výuky tenisu dětí ve věku ZŠ
- metodické řady nácviky jednotlivých úderů
- hra s odborným dohledem
3. Korfbal – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra (průpravné hry, systémy, řízená hra)
4. Frisbee – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra s odborným dohledem
5. Badminton – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra s odborným dohledem


MŠMT
11914/2017-1
Tělesná výchova a sport
Netradiční sportovní hry ve školní a mimoškolní tělesné výchově
Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:
Výuka bude zaměřena na teorii, metodiku i praktický nácvik těchto vybraných sportovních her se zvláštním zřetelem na žáky 1. a 2. stupně ZŠ.
1. Florbal – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra (průpravné hry, systémy, řízená hra)
2. Tenis – zvláštnosti výuky tenisu dětí ve věku ZŠ
- metodické řady nácviky jednotlivých úderů
- hra s odborným dohledem
3. Korfbal – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra (průpravné hry, systémy, řízená hra)
4. Frisbee – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra s odborným dohledem
5. Badminton – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra s odborným dohledem

Hodinová dotace:
32 hodin – 10 hodin – florbal
5 hodin – tenis
7 hodin – korfbal
5 hodin – frisbee
5 hodin - badminton


Obsah akce – podrobný přehled témat výuky:
Výuka bude zaměřena na teorii, metodiku i praktický nácvik těchto vybraných sportovních her se zvláštním zřetelem na žáky 1. a 2. stupně ZŠ.
1. Florbal – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra (průpravné hry, systémy, řízená hra)
2. Tenis – zvláštnosti výuky tenisu dětí ve věku ZŠ
- metodické řady nácviky jednotlivých úderů
- hra s odborným dohledem
3. Korfbal – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra (průpravné hry, systémy, řízená hra)
4. Frisbee – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra s odborným dohledem
5. Badminton – pravidla – teorie
- herní činnosti jednotlivce a herní kombinace
- hra s odborným dohledem

Hodinová dotace:
32 hodin – 10 hodin – florbal
5 hodin – tenis
7 hodin – korfbal
5 hodin – frisbee
5 hodin - badminton


20
Vzdělávací akce je určena učitelům TV na 1. a 2. stupni ZŠ.

Course requirements and qualification acquired
závěrečná praktická zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Na závěr kurzu prokáží absolventi schopnost vlastní hry, základní metodické vědomosti a schopnost řídit utkání (test a praxe).
Guarantor and venue
PaedDr. Ladislav Pokorný
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Sportovní areál UK PedF v Brandýse nad Labem.
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
Short-time
32 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
2825 Kč / programme
Poplatek za zájmový program bude uhrazen na číslo účtu: 85236011/0100
Variabilní symbol pro provedení platby: 6-263-19
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, KTV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Katedra tělesné výchovy
Karolína Soukupová
karolina.soukupova@pedf.cuni.cz
221900673
30.06.2019
Further information
http://ktv.pedf.cuni.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html