Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Zdravotní tělesná výchova ve školní tělesné výchově (3758)
Basic information
Zdravotní tělesná výchova ve školní tělesné výchově
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra tělesné výchovy [41-KTV]
full-time
Czech
1. Tradiční a netradiční formy zdravotní tělesné výchovy, stavba a organizace cvičebních jednotek.
2. Správné a vadné držení těla, hodnocení, diagnostika.
3. Vliv tělesných cvičení na držení těla. Vyrovnávací cvičení pro jednotlivé oblasti těla,cvičení protahovací, posilovací, relaxační, dechová, koordinační, balanční.
4. Cvičení s tradičním i netradičním náčiním, nové cvičební pomůcky, cvičení na nářadí.
5. Nejčastější druhy oslabení u dětí školního věku, prevence, vhodná cvičení, doporučené pohybové a sportovní aktivity, kontraindikované činnosti.
6. Tělesná výchova a sport handicapovaných dětí, jejich zapojování do cvičebního vyučovacího procesu.
7. Speciální zdravotní cvičební metody a systémy a možnosti aplikace v tělesné výchově a zdravotní tělesné výchově.
MŠMT
11914/2017-1
Zdravotní tělesná výchova ve školní tělesné výchově
1. Tradiční a netradiční formy zdravotní tělesné výchovy, základní a specifické didaktické formy ve zdravotní tělesné výchově. Zdravotní skupiny, vztah TV, ZTV a LTV. Stavba a organizace cvičebních jednotek, učivo speciální a všestranně rozvíjející. Chyby při cvičení, jejich diagnostika a odstraňování. (4 hod)
2. Správné a vadné držení těla, hodnocení, diagnostika, diagnostické prostředky ve výuce, prevence vadného držení. Funkce a podíl svalů na držení těla, svaly fázické a tonické. Zjišťování odchylek v rovině čelné (skoliotické držení těla, valgozita, varozita) a předozadní (hyperkyfotické, hyperlordotické držení těla, plochá záda), jednoduché funkční zkoušky. (4 hod)
3. Vliv tělesných cvičení na držení těla. Vyrovnávací cvičení pro jednotlivé oblasti těla,
cvičení uvolňovací, mobilizační, protahovací, posilovací, relaxační, dechová, koordinační, balanční. Hluboký stabilizační systém páteře, jeho funkce, prostředky pro jeho vytváření a zpevňování. (4 hod)
4. Cvičení s tradičním i netradičním náčiním, nové cvičební pomůcky, cvičení na nářadí. Význam cvičení s náčiním a na nářadí ve školním vyučování. Cvičení s měkkými míči (overbally), velkými míči (gymbally), bossu a dalšími balančními pomůckami, se švihadly, krátkými tyčemi, pružnými tahy, malými míčky, cvičení na lavičkách, žebřinách, švédských bednách, na židlích. (8 hod)
5. Nejčastější druhy oslabení u dětí školního věku, prevence, vhodná cvičení, doporučené pohybové a sportovní aktivity, kontraindikované činnosti při oslabení aparátu pohybového, respiračního, kardiovaskulárního, nervového, smyslového, reprodukčního, metabolického, při psychických poruchách a poruchách chování.(4 hod)
6. Tělesná výchova a sport handicapovaných dětí, jejich zapojování do cvičebního vyučovacího procesu. Možnosti integrace dětí s různými typy oslabení do zdravotní TV a ostatních vyučovacích předmětů. (částečné a úplné osvobozování z tělesné výchovy kontra zapojování dětí s oslabením do vyučovacího procesu, příprava učitele pro integrované vyučování, spolupráce s rodinou a lékařem, výhody a nevýhody, bezpečnost). (4 hod)
7. Speciální zdravotní cvičební metody a systémy a možnosti aplikace v tělesné výchově a zdravotní tělesné výchově. Úvod do léčebných a zdravotně preventivních programů – dle Pilátese, Mojžíšové, Brüggera, základy dynamické neuromuskulární stabilizace, využití principu postizometrické relaxace a senzomotorické stimulace. (4 hod)
1. Tradiční a netradiční formy zdravotní tělesné výchovy, základní a specifické didaktické formy ve zdravotní tělesné výchově. Zdravotní skupiny, vztah TV, ZTV a LTV. Stavba a organizace cvičebních jednotek, učivo speciální a všestranně rozvíjející. Chyby při cvičení, jejich diagnostika a odstraňování. (4 hod)
2. Správné a vadné držení těla, hodnocení, diagnostika, diagnostické prostředky ve výuce, prevence vadného držení. Funkce a podíl svalů na držení těla, svaly fázické a tonické. Zjišťování odchylek v rovině čelné (skoliotické držení těla, valgozita, varozita) a předozadní (hyperkyfotické, hyperlordotické držení těla, plochá záda), jednoduché funkční zkoušky. (4 hod)
3. Vliv tělesných cvičení na držení těla. Vyrovnávací cvičení pro jednotlivé oblasti těla,
cvičení uvolňovací, mobilizační, protahovací, posilovací, relaxační, dechová, koordinační, balanční. Hluboký stabilizační systém páteře, jeho funkce, prostředky pro jeho vytváření a zpevňování. (4 hod)
4. Cvičení s tradičním i netradičním náčiním, nové cvičební pomůcky, cvičení na nářadí. Význam cvičení s náčiním a na nářadí ve školním vyučování. Cvičení s měkkými míči (overbally), velkými míči (gymbally), bossu a dalšími balančními pomůckami, se švihadly, krátkými tyčemi, pružnými tahy, malými míčky, cvičení na lavičkách, žebřinách, švédských bednách, na židlích. (8 hod)
5. Nejčastější druhy oslabení u dětí školního věku, prevence, vhodná cvičení, doporučené pohybové a sportovní aktivity, kontraindikované činnosti při oslabení aparátu pohybového, respiračního, kardiovaskulárního, nervového, smyslového, reprodukčního, metabolického, při psychických poruchách a poruchách chování.(4 hod)
6. Tělesná výchova a sport handicapovaných dětí, jejich zapojování do cvičebního vyučovacího procesu. Možnosti integrace dětí s různými typy oslabení do zdravotní TV a ostatních vyučovacích předmětů. (částečné a úplné osvobozování z tělesné výchovy kontra zapojování dětí s oslabením do vyučovacího procesu, příprava učitele pro integrované vyučování, spolupráce s rodinou a lékařem, výhody a nevýhody, bezpečnost). (4 hod)
7. Speciální zdravotní cvičební metody a systémy a možnosti aplikace v tělesné výchově a zdravotní tělesné výchově. Úvod do léčebných a zdravotně preventivních programů – dle Pilátese, Mojžíšové, Brüggera, základy dynamické neuromuskulární stabilizace, využití principu postizometrické relaxace a senzomotorické stimulace. (4 hod)
17
Do vzdělávací akce budou zahrnuti kromě učitelů MŠ a 1. stupně ZŠ pouze učitelé TV na 2. stupni ZŠ a SŠ.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
bez kreditů
Předvedení zvládnutí nově nabytých vědomostí a dovedností formou pedagogického výstupu na zvolené či zadané téma
Guarantor and venue
PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy
Katedra tělesné výchovy
Sportovní areál UK PedF v Brandýse nad Labem.
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
Short-time
32 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
2500 Kč / programme
Poplatek za zájmový program bude uhrazen na číslo účtu: 85236011/0100
Variabilní symbol pro provedení platby: 6- 265 - 18
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, KTV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Katedra tělesné výchovy
PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
gabriela.jahodova@pedf.cuni.cz
221900673
30.06.2019
Further information
http://pedf.cuni.cz/ktv/czv/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html