Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Aktivizující metody ve výuce chemie (5500)
Basic information
Aktivizující metody ve výuce chemie
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra chemie a didaktiky chemie [41-KCHDCH]
full-time
Czech
Kurz je zaměřen na teoretické ukotvení a praktickou zkušenost s aktivizujícími metodami výuky pro učitele chemie na ZŠ a SŠ, především badatelsky orientovaného vyučování a projektového vyučování
Aktivizující metody ve výuce chemie
Možnosti využití projektové a badatelské metody ve výuce chemie:
1. Principy projektově orientované výuky se zaměřením na chemii ve vztahu k RVP ZV a G. Metodika implementace projektově orientovaného vyučování do běžné výuky na 2. stupni ZŠ a gymnáziu.
2. Implementace ICT do projektové metody výuky se zaměřením na chemii.
3. Principy badatelsky orientované výuky (BOV) chemie ve vztahu k RVP ZV a G.
4. Metodika implementace badatelsky orientovaného vyučování do běžné výuky chemie na 2. stupni ZŠ a G. Úrovně badatelsky orientované výuky a příklady jejich realizace v přípravě, hodnocení a realizaci výuky chemie na 2. stupni ZŠ a G.
Možnosti využití projektové a badatelské metody ve výuce chemie:
1. Principy projektově orientované výuky se zaměřením na chemii ve vztahu k RVP ZV a G. Metodika implementace projektově orientovaného vyučování do běžné výuky na 2. stupni ZŠ a gymnáziu.
2. Implementace ICT do projektové metody výuky se zaměřením na chemii.
3. Principy badatelsky orientované výuky (BOV) chemie ve vztahu k RVP ZV a G.
4. Metodika implementace badatelsky orientovaného vyučování do běžné výuky chemie na 2. stupni ZŠ a G. Úrovně badatelsky orientované výuky a příklady jejich realizace v přípravě, hodnocení a realizaci výuky chemie na 2. stupni ZŠ a G.
Vyučující přírodovědného oboru na ZŠ nebo SŠ.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
aktivní účast na kurzu a zopracované portfólio námětů do výuky
Guarantor and venue
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
Katedra chemie a didaktiky chemie
Katedra chemie a didaktiky chemie
Dates and duration
2018/2019
summer semester, June
Short-time
8 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
900 Kč / programme
Application
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Katedra chemie a didaktiky chemie
prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
martin.bilek@pedf.cuni.cz
221900255
30.04.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html