Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Eschatologie (608)
Basic information
Eschatologie
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of systematic Theology and Philosophy [26-KST]
full-time
Czech
Kurz poskytuje základní vědomosti o katolické eschatologii v dějinné i teoretické perspektivě. Výklad studijní literatury je doplněn o rozšiřující perspektivy.
Eschatologie
Pozn.: sylabus je provizorní a bude v průběhu výuky upravován dle potřeb.


1. Úvod; Předmět a dějiny oboru

2. Ježíš Kristus, ho eschatos

3. Eschatologická dimenze církve, církev v nebi i na zemi

4. Teologie smrti

5. Nesmrtelnost duše a vzkříšení mrtvých

6. Vzkříšení mrtvých, druhý příchod Kristův, poslední soud

7. Peklo, očistec, nebe

8. Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné

9. Bůh člověkem - milost - zbožštění člověka

10. Doplňková témata
Pozn.: sylabus je provizorní a bude v průběhu výuky upravován dle potřeb.


1. Úvod; Předmět a dějiny oboru

2. Ježíš Kristus, ho eschatos

3. Eschatologická dimenze církve, církev v nebi i na zemi

4. Teologie smrti

5. Nesmrtelnost duše a vzkříšení mrtvých

6. Vzkříšení mrtvých, druhý příchod Kristův, poslední soud

7. Peklo, očistec, nebe

8. Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné

9. Bůh člověkem - milost - zbožštění člověka

10. Doplňková témata
Úhrada úplaty za účast.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
Department of systematic Theology and Philosophy
Department of systematic Theology and Philosophy
KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), učebna P10
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
36 (total number of hours)
3 hod./týdně; Pátek 11:05
Friday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html