Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Úvod do teologie (2520)
Basic information
Úvod do teologie
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of systematic Theology and Philosophy [26-KST]
full-time
Czech
Kurz seznamuje se základním vymezením teologie a snaží se nabídnout určitý základní "teologický horizont". Vedle toho se také u studentů ověřuje znalost KKC. Po prvním vymezení teologie a základních pojmů se kurz posouvá ke svému těžišti, totiž "teologickým modelům". Následně se věnuje pramenům a kontextům, s nimiž a v nichž teologie pracuje a komunikuje. Některá z témat (rozum, zjevení, Písmo, tradice) se velmi úzce dotýkají také fundamentální teologie.
Úvod do teologie
ne
ne
Uhrazení poplatku za účast.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
Guarantor and venue
doc. David Vopřada, Dr.
Department of systematic Theology and Philosophy
Department of systematic Theology and Philosophy
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
52 (total number of hours)
13/T
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
500 Kč
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html