Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Úvod do novozákonní řečtiny 1 (2449)
Basic information
Úvod do novozákonní řečtiny 1
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
combined
Czech
Cílem kurzu je zvládnutí první části základů řecké morfologie a nejdůležitějších pasáží syntaxe spolu s odpovídající slovní zásobou.
Úvod do novozákonní řečtiny 1
ne
ne
není stanoveno

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Guarantor and venue
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
64 (total number of hours)
obvykle jednou za 2 týdny; podle harmonogramu
Saturday - Saturday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
500 Kč
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html