Úvod do křesťanství 2 (1290)
Basic information
Úvod do křesťanství 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of systematic Theology and Philosophy [26-KST]
full-time
Czech
V širokých souvislostech seznamuje kurs posluchače se čtyřmi "oblastmi" křesťanství: s obsahy nicejsko cařihradského vyznání víry, se sedmi svátostmi, s dekalogem a modlitbou Otčenáše. Studenti tak budou seznámeni se základy křesťanské nauky, bohoslužby, etiky a spirituality.

Literatura:
J. Ratzinger, Úvod do křesťanství, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2007.
Katechismus katolické církve, Praha: Zvon 1995.
Bible: Geneze, Exodus 20, Lukášovo evangelium, Skutky apoštolské.

Další doporučená literatura v přednáškách.
Úvod do křesťanství 2
není stanoveno
není stanoveno
není stanoveno

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Jan Houkal, Th.D.
Department of systematic Theology and Philosophy
Department of systematic Theology and Philosophy
KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), učebna P3
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně; Čtvrtek 10:15 - 11:45
Thursday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.02.2020