Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Úvod do křesťanství 1 (1289)
Basic information
Úvod do křesťanství 1
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of systematic Theology and Philosophy [26-KST]
full-time
Czech
xxx
Úvod do křesťanství 1
ne
ne
není stanoveno

Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Guarantor and venue
Jan Houkal, Th.D.
Department of systematic Theology and Philosophy
Department of systematic Theology and Philosophy
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P7
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
36 (total number of hours)
3 hod./týdně
Thursday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
500 Kč
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html