Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Teologie svátostí 2 (2517)
Basic information
Teologie svátostí 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of systematic Theology and Philosophy [26-KST]
full-time
Czech
Teologie svátostí je nedílnou součástí systematické teologie. Z ostatních částí systematické teologie navazuje především na kristologii-soteriologii a eklesiologii. Skrze svátosti vstupuje vykoupený člověk ve společenství Církve do Kristova velikonočního tajemství. Svátosti jsou osobním začleněním člověka do dějin spásy jak na individuální tak na komunitární rovině. Nabízený kurz vychází z dnes preferovaného pojetí této disciplíny, které klade do popředí jedinečnost každé jednotlivé svátosti a celek vnímá jako živý organismus. Úvodní část je věnována analýze pojmu mysterion - sacramentum. Dále jsou probírány svátosti křesťanské iniciace, které konstituují křesťanskou existenci. Navazuje pojednání o zbývajících svátostech nakolik bytí a jednání křesťana specifickým způsobem rozvíjejí. Poslední část tvoří souhrnný pohled na svátostný organismus. Kurz je pojat jako dvousemestrální: tento druhý semestr navazuje na předcházející (Teologie svátostí 1 - KSTE029). Předmět je povinným kurzem oboru katolická teologie.
Teologie svátostí 2
I) Úvodní část
A) Nominální definice mysterion/sacramentum
B) Klíčové momenty v dějinách teologie svátostí

II) Svátosti křesťanské iniciace
A) Úvod
B) Teologie pramenů nauky o křtu
C) Systematická teologie křtu
D) Úvod - proč je teologie biřmování problematická
E) Teologie pramenů nauky o biřmování
F) Systematická teologie svátosti biřmování
G) Úvod ke svátosti eucharistie
H) Teologie pramenů nauky o eucharistii
I) Systematická teologie svátosti eucharistie

III) Svátost služebného kněžství
A) Úvod
B) Kněžství Ježíše Krista
C) Hlavní účast na Kristově kněžství
D) Služebné kněžství

IV) Svátost manželství
A) Úvod
B) Teologie pramenů
C) Spekulativní teologie svátosti manželství

V) Svátost pokání a smíření
A) Úvod
B) Základní prvky svátosti v Novém Zákoně
C) Důležité etapy dějinného vývoje svátosti
D) Systematická reflexe o svátosti pokání a smíření
E) Problamatika odpustků

VI) Svátost pomazání nemocných
A) Teologie pramenů
B) Systematická teologie svátosti

VII) Svátostný organismus a jeho místo v životě křesťana a společenství Církve
I) Úvodní část
A) Nominální definice mysterion/sacramentum
B) Klíčové momenty v dějinách teologie svátostí

II) Svátosti křesťanské iniciace
A) Úvod
B) Teologie pramenů nauky o křtu
C) Systematická teologie křtu
D) Úvod - proč je teologie biřmování problematická
E) Teologie pramenů nauky o biřmování
F) Systematická teologie svátosti biřmování
G) Úvod ke svátosti eucharistie
H) Teologie pramenů nauky o eucharistii
I) Systematická teologie svátosti eucharistie

III) Svátost služebného kněžství
A) Úvod
B) Kněžství Ježíše Krista
C) Hlavní účast na Kristově kněžství
D) Služebné kněžství

IV) Svátost manželství
A) Úvod
B) Teologie pramenů
C) Spekulativní teologie svátosti manželství

V) Svátost pokání a smíření
A) Úvod
B) Základní prvky svátosti v Novém Zákoně
C) Důležité etapy dějinného vývoje svátosti
D) Systematická reflexe o svátosti pokání a smíření
E) Problamatika odpustků

VI) Svátost pomazání nemocných
A) Teologie pramenů
B) Systematická teologie svátosti

VII) Svátostný organismus a jeho místo v životě křesťana a společenství Církve
není stanoveno

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
Tomáš Mohelník, Th.D.
Department of systematic Theology and Philosophy
Department of systematic Theology and Philosophy
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6, učebna P10
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
36 (total number of hours)
3 hod./týdně; Pondělí 9:20
Monday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
500 Kč
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html