Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Teologická antropologie (2741)
Basic information
Teologická antropologie
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of systematic Theology and Philosophy [26-KST]
combined
Czech
Kurs teologické antropologie uvádí posluchače do poznání toho, proč a jak trojjediný Bůh v Ježíši Kristu stvořil člověka, a toho, jak toto své dílo - navzdory hříchu - přivádí k zamýšlenému cíli. Zabývá se tedy tím, jak Kristus "právě zjevením tajemství Otce a jeho lásky plně odhaluje člověka jemu samému a dává mu poznat vznešenost jeho povolání" (Gaudium et spes, 22).
Teologická antropologie
1. Teoretické, dějinné a metodologické základy teologické antropologie
2. Předurčení
3. Stvoření
4. Boží obraz a podobenství
5. Prvotní a dědičný hřích, hříšník
6. Ospravedlnění a milost
1. Teoretické, dějinné a metodologické základy teologické antropologie
2. Předurčení
3. Stvoření
4. Boží obraz a podobenství
5. Prvotní a dědičný hřích, hříšník
6. Ospravedlnění a milost
Zájem o teologii, schopnost číst odbornou studijní literaturu.

Course requirements and qualification acquired
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
7
Guarantor and venue
ThLic. Mgr. Prokop Brož, Th.D.
Department of systematic Theology and Philosophy
Department of systematic Theology and Philosophy
Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2019/2020
winter semester
2
14 (total number of hours)
Saturday - Saturday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
500 Kč
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html