Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2 (1284)
Basic information
Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Program poskytuje základní vědomosti z historických a literárních disciplín, které jsou nezbytné ke správnému čtení a interpretaci biblických textů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2 (KBIB014) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.
Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2
1) Literární a teologický úvod do Matoušova evangelia

2) Četba a exegeze Mt 5,1-12

3) Literární a teologický úvod do Lukášova evangelia

4) Kapitoly o Ježíšově dětství v Lk 1 - 2

5) Četba a exegeze podobenství o milujícím otci a dvou synech (Lk 15,11-32)

6) Systematický exkurz: Pašije v kanonických evangeliích

7) Systematický exkurz: Velikonoční události v kanonických evangeliích

8) Četba a exegeze Lk 24,13-35

9) Literární a teologický úvod do Skutků apoštolů

10) Četba a exegeze Sk 20,17-38
1) Literární a teologický úvod do Matoušova evangelia

2) Četba a exegeze Mt 5,1-12

3) Literární a teologický úvod do Lukášova evangelia

4) Kapitoly o Ježíšově dětství v Lk 1 - 2

5) Četba a exegeze podobenství o milujícím otci a dvou synech (Lk 15,11-32)

6) Systematický exkurz: Pašije v kanonických evangeliích

7) Systematický exkurz: Velikonoční události v kanonických evangeliích

8) Četba a exegeze Lk 24,13-35

9) Literární a teologický úvod do Skutků apoštolů

10) Četba a exegeze Sk 20,17-38
Doporučuje se základní znalost biblické řečtiny.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), učebna P16
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně; Pondelí 8:30 - 10:00
Monday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
matisovz@ktf.cuni.cz
2201813649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html