Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2 (1298)
Basic information
Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci umění 19. a 20. století. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2(KDKU036) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.
Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2
Evropa a svět
1. Umělecká hnutí do 1. světové války a počátky abstrakce (Podzimní salon, fauvisté, němečtí expresionisté, kubismus, orfismus, dada,...)
2. Umění mezi dvěma světovými válkami (návrat k řádu, nová věcnost, poválečný futurismus, dada, surrealismus, abstraktní tendence, umění totalitních režimů, funkcionalismus, Bauhaus,...)
3. Umění po roce 1945 (abstraktní expresionismus, color field painting, hard edge, art brut, tašismus, pop-art, op-art, neo-dada, arte povera, konceptuální umění, minimalismus, postmodernismus,...)
4. Současné umění
5. Hlavní představitelé fotografie v 19. a 20. století
6. Hlavní představitelé designu ve 20. století
7. Architektura 20. století

České země
8. Umění přelomu 19. a 20. století
9. Umění do roku 1918
10. Meziválečné umění v ČSR
11. Umění po r. 1945
12. Současné umění
13. Hlavní představitelé fotografie v 19. a 20. století
14. Hlavní představitelé designu ve 20. století
15. Architektura 20. století
Evropa a svět
1. Umělecká hnutí do 1. světové války a počátky abstrakce (Podzimní salon, fauvisté, němečtí expresionisté, kubismus, orfismus, dada,...)
2. Umění mezi dvěma světovými válkami (návrat k řádu, nová věcnost, poválečný futurismus, dada, surrealismus, abstraktní tendence, umění totalitních režimů, funkcionalismus, Bauhaus,...)
3. Umění po roce 1945 (abstraktní expresionismus, color field painting, hard edge, art brut, tašismus, pop-art, op-art, neo-dada, arte povera, konceptuální umění, minimalismus, postmodernismus,...)
4. Současné umění
5. Hlavní představitelé fotografie v 19. a 20. století
6. Hlavní představitelé designu ve 20. století
7. Architektura 20. století

České země
8. Umění přelomu 19. a 20. století
9. Umění do roku 1918
10. Meziválečné umění v ČSR
11. Umění po r. 1945
12. Současné umění
13. Hlavní představitelé fotografie v 19. a 20. století
14. Hlavní představitelé designu ve 20. století
15. Architektura 20. století
-

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), učebna P6
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně. Úterý 8:30
Monday
Schedule details
Fees and financing
700 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020