Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1 (1165)
Basic information
Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci umění 19. a 20. století. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1(KDKU035) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.
Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1
ne
ne
Počet účastníků je omezen.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
jiná
Guarantor and venue
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P8
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
56 (total number of hours)
2 hod./týdně
Monday
Schedule details
Fees and financing
700 Kč / programme
700 Kč
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html