Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Přehledné dějiny renesančního umění 2 (1296)
Basic information
Přehledné dějiny renesančního umění 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Institute of Christian Art History [26-UDKU]
full-time
Czech
Program poskytuje základní vědomosti z historických a uměnovědních disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci renesančního umění se zvláštním akcentem na umění křesťanské. Je uskutečňován formou přednášek a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Přehledné dějiny renesančního umění 2 (KDKU021) v bakalářském studijním programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor Dějiny křesťanského umění.
Přehledné dějiny renesančního umění 2
1. Internacionální gotika a umění burgundského dvora
2. Jan van Eyck
3. Rogier van der Weyden
4. Nizozemská desková malba 2. poloviny 15. století
5. Nizozemská malba 16. století
6. Renesanční umění v německých zemích
7. Renesanční umění v zemích Koruny české
8. Umění na dvorech ve Fontainebleau a v Mnichově
9. Rudolfínské umění
1. Internacionální gotika a umění burgundského dvora
2. Jan van Eyck
3. Rogier van der Weyden
4. Nizozemská desková malba 2. poloviny 15. století
5. Nizozemská malba 16. století
6. Renesanční umění v německých zemích
7. Renesanční umění v zemích Koruny české
8. Umění na dvorech ve Fontainebleau a v Mnichově
9. Rudolfínské umění
-

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Institute of Christian Art History
Institute of Christian Art History
KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), P6
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně; Čtvrtek 12:00
Thursday
Schedule details
Fees and financing
700 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html