Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Pentateuch a dějepisné knihy 2 (1193)
Basic information
Pentateuch a dějepisné knihy 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Program poskytuje základní vědomosti o historických, literárních a teologických aspektech tzv. dějepisných knih Starého zákona. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Pentateuch a dějepisné knihy 2 (KBIB013) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.
Pentateuch a dějepisné knihy 2
1. Historiografie obecně, specifický charakter historiografie biblické, Deuteronomistické dějiny.

2. Jozue (titul a obsah knihy, vznik, literární a teologická charakteristika).

3. Exegeze Joz 6 (dobytí Jericha).

4. Kniha Soudců (titul a obsah knihy, vznik, literární a teologická charakteristika).

5. Exegeze Sd 3,7-11. 12-30 (příběhy soudců Otníela a Ehuda/Ahoda).

6. Knihy Samuelovy (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

7. Exegeze 1 Sam 16 - 31 (dramatický vztah Saula a Davida); 2 Sam 7 (Nátanovo proroctví).

8. Knihy Královské (obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

9. Exegeze 2 Král 1,2-17 (prorok a král); 4,8-37 (Elíša vzkřísí syna Šunemanky).

10. Chronistické dílo - knihy Kronik (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

11. Ezdráš a Nehemiáš (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

12. Didakticko-parenetické příběhy - Rút (titul a místo v kánonu, obsah, struktura a formace, teologické poselství).

13. Ester (text, jeho vznik a obsah, poselství).

14. Tobiáš (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

15. Judit (úvod, obsah, literární druh, poselství).

16. Knihy Makabejské (obsah a záměr; chrakteristika, dějiny a význam Makabejského povstání).
1. Historiografie obecně, specifický charakter historiografie biblické, Deuteronomistické dějiny.

2. Jozue (titul a obsah knihy, vznik, literární a teologická charakteristika).

3. Exegeze Joz 6 (dobytí Jericha).

4. Kniha Soudců (titul a obsah knihy, vznik, literární a teologická charakteristika).

5. Exegeze Sd 3,7-11. 12-30 (příběhy soudců Otníela a Ehuda/Ahoda).

6. Knihy Samuelovy (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

7. Exegeze 1 Sam 16 - 31 (dramatický vztah Saula a Davida); 2 Sam 7 (Nátanovo proroctví).

8. Knihy Královské (obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

9. Exegeze 2 Král 1,2-17 (prorok a král); 4,8-37 (Elíša vzkřísí syna Šunemanky).

10. Chronistické dílo - knihy Kronik (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

11. Ezdráš a Nehemiáš (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

12. Didakticko-parenetické příběhy - Rút (titul a místo v kánonu, obsah, struktura a formace, teologické poselství).

13. Ester (text, jeho vznik a obsah, poselství).

14. Tobiáš (titul a obsah, vznik, literární a teologická charakteristika).

15. Judit (úvod, obsah, literární druh, poselství).

16. Knihy Makabejské (obsah a záměr; chrakteristika, dějiny a význam Makabejského povstání).
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
Guarantor and venue
Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), učebna P1
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně; Pátek 9:20 - 10:50
Friday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html