Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Pentateuch a dějepisné knihy 1 (1150)
Basic information
Pentateuch a dějepisné knihy 1
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Program poskytuje základní vědomosti o historických, literárních a teologických aspektech Pěti knih Mojžíšových (Pentateuchu). Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Pentateuch a dějepisné knihy 1 (KBIB004) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.
Pentateuch a dějepisné knihy 1
ne
ne
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
písemný test
Guarantor and venue
Mgr. Ing. Pavel Větrovec, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P1
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
56 (total number of hours)
9:20-11:00 (2 hod./týdně)
Friday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
500 Kč
Částka musí být uhrazena 14 dní před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100, variabilní symbol a specifický symbol Vám bude vygenerován aplikací při vyplnění přihlášky. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné k platně připojit vygenerovaný variabilní i specifický symbol. Při nedodržení nebude platba rozpoznána a bude vrácena.

Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html