Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Novozákonní řečtina 4 (2446)
Basic information
Novozákonní řečtina 4
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Kurz opakuje látku předchozích dvou semestrů a dokončuje základy starořecké gramatiky, lexika a frazeologie se zaměřením na Nový zákon. Posluchači pak aplikují získané znalosti a dovednosti při rozboru souvislých textů (z Nového zákona, Septuaginty a starokřesťanských pramenů). Poznámka: Anotace zahrnuje látku kurzů Novozákonní řečtina 3, 4 dohromady.
Novozákonní řečtina 4
Kurzorické zopakování látky předchozích dvou semestrů a dokončení zvládnutí základů řecké gramatiky. Morfologie sloves: plusquamperfektum, optativ, athematická slovesa, nepravidelná slovesa (dokončení). Syntax: syntaktické funkce jednotlivých slovesných forem, polovětné vazby infinitivní a participální, specifické funkce členu, specifické syntaktické funkce některých pádů, věty časové, věty tázací. Lexikální zásoba: rozšíření aktivní znalosti o dalších asi 200 slov, pasivní asi o 200 slov. Četba a filologická interpretace vybraných pasáží z originálního řeckého textu Nového zákona a Septuaginty s exkursy do jiných významných oblastí starokřesťanské řecké literatury.

Poznámka: Sylabus zahrnuje látku kurzů Novozákonní řečtina 3, 4 dohromady.
Kurzorické zopakování látky předchozích dvou semestrů a dokončení zvládnutí základů řecké gramatiky. Morfologie sloves: plusquamperfektum, optativ, athematická slovesa, nepravidelná slovesa (dokončení). Syntax: syntaktické funkce jednotlivých slovesných forem, polovětné vazby infinitivní a participální, specifické funkce členu, specifické syntaktické funkce některých pádů, věty časové, věty tázací. Lexikální zásoba: rozšíření aktivní znalosti o dalších asi 200 slov, pasivní asi o 200 slov. Četba a filologická interpretace vybraných pasáží z originálního řeckého textu Nového zákona a Septuaginty s exkursy do jiných významných oblastí starokřesťanské řecké literatury.

Poznámka: Sylabus zahrnuje látku kurzů Novozákonní řečtina 3, 4 dohromady.
Úhrada úplaty za účast.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
2
Guarantor and venue
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
ThLic. Mgr. et Mgr. Tomáš Matějec, Ph.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
KTF UK, Thákurova 3, Praha 6; P7
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně; Po 11:45-12:30, Čt 10:15-11:00
Monday - Friday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html