Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Novozákonní epištoly 2 (1310)
Basic information
Novozákonní epištoly 2
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Program poskytuje základní vědomosti z historických a literárních disciplín, které jsou nezbytné ke správnému čtení a interpretaci biblických textů. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Novozákonní epištoly (KBIB016) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.
Novozákonní epištoly 2
Tematické okruhy:
1. List Kolosanům: autorství, adresáti, literární charakteristiky, teologická témata a okolnosti, na něž reaguje
2. Exegeze Kol 1,15-20
3. List Efesanům: autorství, problematika adresátů, literární charakter a vztah k Kol, hlavní teologická témata - v souvislosti s výkladem Ef 1,20-23
4. Pastorální epištoly: autorství, okolnosti vzniku a scénář Pavlova života, o němž pojednávají, literární a teologický charakter, hlavní teologická témata; četba a krátký rozbor 1 Tim 3,16
5. List Židům: otázka autorství, adresátů, doby a místa vzniku, literární charakteristika - vztah struktury a obsahu podrobněji, podstata nauky o Kristově kněžství; struktura starozákonního a novozákonního kněžství.
6. List Jakubův a Judův: autorství, okolnosti vzniku, líterární charakteristiky, teologická témata
7. První a druhý list Petrův: autorství, okolnosti vzniku, literární charakteristiky, teologická témata; četba řec. textu a exegeze 1 Petr 2,1-10

Texty v řečtině: Kol 1,15-20; Ef 1,20-23; 1 Tim 3,16; Žid 2,17; 9,11-12; 1 Petr 2,1-10; preskripty Kol, Ef, 1-2 Tim, Tit, Jak, Jud, 1-2 Petr
Tematické okruhy:
1. List Kolosanům: autorství, adresáti, literární charakteristiky, teologická témata a okolnosti, na něž reaguje
2. Exegeze Kol 1,15-20
3. List Efesanům: autorství, problematika adresátů, literární charakter a vztah k Kol, hlavní teologická témata - v souvislosti s výkladem Ef 1,20-23
4. Pastorální epištoly: autorství, okolnosti vzniku a scénář Pavlova života, o němž pojednávají, literární a teologický charakter, hlavní teologická témata; četba a krátký rozbor 1 Tim 3,16
5. List Židům: otázka autorství, adresátů, doby a místa vzniku, literární charakteristika - vztah struktury a obsahu podrobněji, podstata nauky o Kristově kněžství; struktura starozákonního a novozákonního kněžství.
6. List Jakubův a Judův: autorství, okolnosti vzniku, líterární charakteristiky, teologická témata
7. První a druhý list Petrův: autorství, okolnosti vzniku, literární charakteristiky, teologická témata; četba řec. textu a exegeze 1 Petr 2,1-10

Texty v řečtině: Kol 1,15-20; Ef 1,20-23; 1 Tim 3,16; Žid 2,17; 9,11-12; 1 Petr 2,1-10; preskripty Kol, Ef, 1-2 Tim, Tit, Jak, Jud, 1-2 Petr
úhrada úplaty za účast

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
Guarantor and venue
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
KTF UK (Thákurova 3, Praha 6), učebna P2
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
24 (total number of hours)
Úterý 11:05 - 12:35
Tuesday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / semestr
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, Praha 6, 160 00; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html