Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Latinský jazyk 4 (syntax) (2485)
Basic information
Latinský jazyk 4 (syntax)
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Cílem čtyřsemestrálního kurzu latinského jazyka je dosáhnout u studentů takových znalostí a orientace v jazyce, aby byli schopni přeložit s pomocí slovníku neznámý latinský text střední obtížnosti. Pro studenty teologie to znamená takovou znalost, která jim umožní studium pramenů v povinných předmětech (viz Ratio studiorum ? národní rámcový program kněžské formace, vyd. ČBK 2008, str. 60).

Sekundární cíl: Gramatická struktura jazyka. Jazyk jakožto prostředek dorozumívání. Vzájemný vztah struktury jazyka a myšlení. Etymologické souvislosti mezi latinou, češtinou a jinými evropskými jazyky. Pro studenty teologie : Latina jako mateřský jazyk církve.
Latinský jazyk 4 (syntax)
-
-
Úhrada úplaty za účast.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
4
získání dalších odborných znalostí v oboru
Guarantor and venue
PhDr. Markéta Koronthályová
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2019/2020
summer semester
1
24 (total number of hours)
2 hod./týdně; Po 13:45 - 15:15 (P5)
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
16.02.2020
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html