Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Výtvarné umění a tvorba (5452)
Basic information
Výtvarné umění a tvorba
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Faculty of Education
Katedra výtvarné výchovy [41-KVV]
full-time
Czech
Uskuteční se v průběhu 3 na sebe navazujících semestrů v rozsahu 120 h. Výuka bude realizována především v ateliérech a dílnách na KVV formou praktické ateliérové výuky a přednášek. Mimo výuku kresby, malby, fotografie, grafických technik a plastiky, bude obsahovat i teoretický a historický základ dějin umění. Cílem kurzu je posílení kreativního potenciálu posluchače v souvislosti s jeho nabitými životními zkušenostmi.
Tematické oblasti:
Kresba jako základ uměleckých disciplín, studijní charakter a výrazové možnosti.
Obraz a práce s barvou
Grafické techniky a jejich technologie
Fotografie
Klasická socha a objekt
Volné výrazové polohy v trojrozměrném a prostorovém vyjádření
Výrazné osobnosti v dějinách umění

Hodnocení: Prezentace seminárních prací v průběhu semestru

Přesný harmonogram bbude upřesněn.
Přednášející:
Mgr. Mga. Sylva Francová – KVV, Pedf UK
doc. ak.mal.Jiří Kornatovský – KVV, Pedf UK (garant programu)
MgA.Michal Sedlák, Ph.D. – KVV, Pedf UK
doc. ak.mal. Zdenek Hůla – KVV, Pedf UK
doc. ak.mal. Ivan Špirk – KVV, Pedf UK
doc. PhDr. Jaroslav Bláha – KVV, Pedf UK


History of Visual Arts
Výtvarné umění a tvorba
Výuka 120 h
ZS a LS 2019/2020
Výuka 120 h
ZS a LS 2019/2020
40
Věk nad 55 let, SŚ/VŚ vzdělání
85%docházky

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Závěrečná práce a kolokvium
Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Katedra výtvarné výchovy
Katedra výtvarné výchovy
PedF UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
3
120 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1200 Kč / programme
Poplatek za program uhraďte převodem na účet PedF UK: KB, a. s., Praha 1,
čís. účtu: 85236011 kód banky: 0100, variabilní symbol:6-721-19 ,
do zprávy pro příjemce napište jméno účastníka.
osvobozeno
Application
Pedagogická fakulta UK, CCŽV, Magdalény Rettigové 4, 116 39, Praha 1
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Marie Průšová
czv-tym@pedf.cuni.cz
221900342
13.09.2019
vyplněná přihláška z webu Centra CŽV
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html