Two years old children at pre-school education (5449)
Basic information
Two years old children at pre-school education
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra preprimární a primární pedagogiky [41-KPPP]
full-time
Czech
Cílem vzdělávacího programu je rozvinout znalosti a dovednosti účastníků v oblasti práce s dvouletými dětmi v MŠ. Účastníci mají získat aktuální informace o podmínkách, metodách a formách vzdělávání dvouletých dětí v MŠ v souladu s RVP PV. Účastníci by měli rozvinout své dovednosti v oblasti přizpůsobení podmínek vzdělávání dvouletým dětem, jejich adaptace na prostředí MŠ, spolupráce s rodiči a dalšími pedagogickými pracovníky. Účastníci po absolvování kurzu budou vybaveni vhodnou nabídkou činností a podnětů pro rozvoj hry a učení dvouletého dítěte v předškolním vzdělávání s využitím metod situačního a prožitkového učení.


Dvouleté děti v předškolním vzdělávání
12 hodin (2 setkání á 6 hodin)

1. setkání: systém rané výchovy vzdělávání a péče v České republice (typy institucionální péče, komparace s příklady ze zahraničí); podmínky vzdělávání dvouletých děti v mateřské škole v souladu s RVP PV; charakteristika vývoje dítěte v raném věku a adekvátní stimulace jeho rozvoje; příklady činností vhodně rozvíjejících jednotlivé oblasti rozvoje dítěte; adaptace dvouletého dítěte v MŠ.
2. setkání: hra a učení dítěte v raném věku a podněty pro jeho rozvoj; spolupráce s rodinou dvouletého dítěte a její zapojení do vzdělávání v MŠ; rozvoj sebeobsluhy dítěte a jeho osamostatňování; metodická doporučení, příklady činností a ukázky dobré praxe práce s dvouletými dětmi v MŠ.

Obsah vzdělávacího programu je zaměřený na rozvoj učitelských kompetencí v oblasti práce s dvouletými dětmi v mateřské škole. Náplň kurzu je postavena na principech osobnostně orientované výchovy a vzdělávání dvouletých dětí především v mateřské škole. Kurz je orientován na osvojení klíčových teoretických znalostí o psychickém, fyzickém, kognitivním, emocionálním a sociálním rozvoji dvouletého dítěte. Dále se zaměřuje na problematiku podmínek práce s dvouletými dětmi v MŠ a efektivní spolupráci s rodiči dítěte. V návaznosti na to se věnuje specifikům práce s dvouletými dětmi v mateřské škole z hlediska jejich adaptace a začlenění do kolektivu dětí, naplňování jejich potřeb i adekvátní podpory jejich všestranného rozvoje a hry.
12 hodin (2 setkání á 6 hodin)

1. setkání: systém rané výchovy vzdělávání a péče v České republice (typy institucionální péče, komparace s příklady ze zahraničí); podmínky vzdělávání dvouletých děti v mateřské škole v souladu s RVP PV; charakteristika vývoje dítěte v raném věku a adekvátní stimulace jeho rozvoje; příklady činností vhodně rozvíjejících jednotlivé oblasti rozvoje dítěte; adaptace dvouletého dítěte v MŠ.
2. setkání: hra a učení dítěte v raném věku a podněty pro jeho rozvoj; spolupráce s rodinou dvouletého dítěte a její zapojení do vzdělávání v MŠ; rozvoj sebeobsluhy dítěte a jeho osamostatňování; metodická doporučení, příklady činností a ukázky dobré praxe práce s dvouletými dětmi v MŠ.

Obsah vzdělávacího programu je zaměřený na rozvoj učitelských kompetencí v oblasti práce s dvouletými dětmi v mateřské škole. Náplň kurzu je postavena na principech osobnostně orientované výchovy a vzdělávání dvouletých dětí především v mateřské škole. Kurz je orientován na osvojení klíčových teoretických znalostí o psychickém, fyzickém, kognitivním, emocionálním a sociálním rozvoji dvouletého dítěte. Dále se zaměřuje na problematiku podmínek práce s dvouletými dětmi v MŠ a efektivní spolupráci s rodiči dítěte. V návaznosti na to se věnuje specifikům práce s dvouletými dětmi v mateřské škole z hlediska jejich adaptace a začlenění do kolektivu dětí, naplňování jejich potřeb i adekvátní podpory jejich všestranného rozvoje a hry.
Maximální počet účastníků je 20 osob. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky MŠ.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Akce bude vyhodnocena dotazníkem, po každém setkání proběhne ústní reflexe. Účastníci obdrží osvědčení Univerzity Karlovy o počtu absolvovaných hodin. Evidence účastníků bude vedena formou prezenční listiny.
Guarantor and venue
PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Katedra preprimární a primární pedagogiky
Two years old children at pre-school education
Dates and duration
2019/2020
winter semester, October
Short-time
12 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1950 Kč / programme
Application
Katedra preprimární a primární pedagogiky PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1
PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph.D.
barbora.loudova@pedf.cuni.cz
221900110
07.02.2020