Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Prevence syndromu vyhoření pro učitele (5443)
Basic information
Prevence syndromu vyhoření pro učitele
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Kurz je věnován těmto tématům:
Syndrom vyhoření – definice, mechanismus vzniku, aktivace stresových os a jejich vliv na organismus a osobnost pedagoga
Diagnostika/autodiagnostika syndromu vyhoření u učitele
Metody/techniky prevence syndromu vyhoření, procvičení v modelových situacích, reflexe a sebereflexe

MŠMT
11914/2017-1
Prevence syndromu vyhoření pro učitele
- Syndrom vyhoření – definice, mechanismus vzniku, aktivace stresových os a jejich vliv na organismus a osobnost pedagoga (1h)
- Varovné signály, diagnostika/autodiagnostika syndromu vyhoření u učitele, cvičné vyplnění diagnostických nástrojů a cvičné mapování výskytu projevů u jednotlivých účastníků - diagnostika syndromu vyhoření - MBI-ES, Inventář syndromu vyhoření (Tošner, Tošnerová), kolo balanční rovnováhy, dále metody autodiagnostiky sebereflexe (sebereflexivní deník, sebereflexivní inventář, sebereflexivní rozhovor, profesní portfolio). Reflexe výsledků procvičení. (2h)
- Metody/techniky prevence syndromu vyhoření, procvičení v modelových situacích, reflexe a sebereflexe (3h)
- Syndrom vyhoření – definice, mechanismus vzniku, aktivace stresových os a jejich vliv na organismus a osobnost pedagoga (1h)
- Varovné signály, diagnostika/autodiagnostika syndromu vyhoření u učitele, cvičné vyplnění diagnostických nástrojů a cvičné mapování výskytu projevů u jednotlivých účastníků - diagnostika syndromu vyhoření - MBI-ES, Inventář syndromu vyhoření (Tošner, Tošnerová), kolo balanční rovnováhy, dále metody autodiagnostiky sebereflexe (sebereflexivní deník, sebereflexivní inventář, sebereflexivní rozhovor, profesní portfolio). Reflexe výsledků procvičení. (2h)
- Metody/techniky prevence syndromu vyhoření, procvičení v modelových situacích, reflexe a sebereflexe (3h)
15
Cílová skupina:
Vychovatelé, učitelé prvního stupně, učitelé druhého stupně, učitelé SŠ, učitelé VOŠ, speciální pedagogové.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
doc. PhDr. et PhDr. Markéta Švamberk Šauerová, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
PedF UK, Praha
Dates and duration
2019/2020
winter semester
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
900 Kč / programme
osvobozeno
Application
elektronicky - viz přihláška na http://kamv.cz/ u příslušného kurzu
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773 246 766
30.09.2019
Dle vyhlášených termínů - http://kamv.cz/
Further information
http://kamv.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html