Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Knihy básnické a sapienciální (1151)
Basic information
Knihy básnické a sapienciální
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Program poskytuje základní informace o příslušných knihách Písma svatého Starého Zákona s příklady exegeze relevantních perikop. Je uskutečňován formou přednášek, komentované četby a samostatného studia. Jeho náplň odpovídá jednosemestrálnímu předmětu Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1 (KBIB006) v magisterském studijním programu Teologie, obor Katolická teologie.
Knihy básnické a sapienciální
ne
ne
nejsou stanoveny

Course requirements and qualification acquired
písemný test
Certification: Osvědčení o absolvování programu
písemný test
Guarantor and venue
doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
sídlo fakulty (Thákurova 3, Praha 6), učebna P2
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
56 (total number of hours)
2 hod./týdně
Friday
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 16000 Praha 6; Studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html