Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Církevní dějiny starověku (3331)
Basic information
Církevní dějiny starověku
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Ecclesiastical History and Literary History [26-KCD]
full-time
Czech
Kurz představuje církevní dějiny od 1. do 6. století.
Církevní dějiny starověku
1. Helénistický a židovský kontext 1. století
2. Claudiovská epocha - doba Ježíše a Pavla
3. Flaviovci a druhá křesťanská generace
4. 2. století - formace a transformace křesťanství
5. Severovské impérium a církev 3. století
6. Diokleciánova tetrarchie a doba mučedníků
7. Církevní organizace a liturgie přednicejského období
8. Konstantin a jeho církevní politika
9. Teologicko-politické zápasy na Východě 4. století (1. nikájský až 1. konstantinopolský koncil)
10.Teologicko-politické zápasy na Východě 5. století (efeský a chalkedonský koncil)
11. Teologicko-politické zápasy na Východě 6.-8. století (od chalkedonského po 2. nikájský koncil)
12. Theodosius a Ambrož: vztahy církve a státu na Západě ve 4. století
13. Africká církev 4.-5. století
14. Instituce a liturgie církve 4. a 5. století
15. Od Augustina k Řehoři Velikému
1. Helénistický a židovský kontext 1. století
2. Claudiovská epocha - doba Ježíše a Pavla
3. Flaviovci a druhá křesťanská generace
4. 2. století - formace a transformace křesťanství
5. Severovské impérium a církev 3. století
6. Diokleciánova tetrarchie a doba mučedníků
7. Církevní organizace a liturgie přednicejského období
8. Konstantin a jeho církevní politika
9. Teologicko-politické zápasy na Východě 4. století (1. nikájský až 1. konstantinopolský koncil)
10.Teologicko-politické zápasy na Východě 5. století (efeský a chalkedonský koncil)
11. Teologicko-politické zápasy na Východě 6.-8. století (od chalkedonského po 2. nikájský koncil)
12. Theodosius a Ambrož: vztahy církve a státu na Západě ve 4. století
13. Africká církev 4.-5. století
14. Instituce a liturgie církve 4. a 5. století
15. Od Augustina k Řehoři Velikému
Nejsou stanoveny zvláštní podmínky.

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
3
Guarantor and venue
doc. David Vopřada, Dr.
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Department of Ecclesiastical History and Literary History
Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
26 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
500 Kč
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html