Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Bibliodrama 1 (2452)
Basic information
Bibliodrama 1
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Catholic Theological Faculty
Department of Biblical Sciences and ancient languages [26-KBV]
full-time
Czech
Bibliodrama je jedna z interaktivních, kreativních metod práce s biblickým textem, jež využívá postupů zážitkové pedagogiky, skupinové práce a biblické exegese. Jejím hlavním cílem je osobní setkání člověka s biblickým poselstvím, a to na rovině zkušenosti. Nejde tedy primárně o poznání racionální, nýbrž existenciální, o konfrontaci osobních zkušeností jednotlivce se zkušenostmi ostatních členů skupiny a s hodnotami uloženými v biblickém textu. Seminář je blokový, tzn. koná se 3x za semestr vždy v sobotu. Předpokládá se pouze otevřenost vůči biblickému poselství, ochota ke skupinové práci a k práci kreativními metodami (výtvarnými, dramatickými, pohybovými, literárními apod.). Konfesní příslušnost ani znalost bible nejsou podmínkou účasti na semináři. Znalost bibliodramatické práce je využitelná v pastorační, pedagogické i sociální praxi. Velikost skupiny: do 20 účastníků Pro všechny ročníky a obory. Termíny bibliodramatických setkání budou upřesněnny po dohodě s účastníky. Je třeba být na celém kursu.
Bibliodrama 1
1. seminář: 23. 11. 2019
2. seminář: 7. 12. 2019
3. seminář: 15. 2. 2020
1. seminář: 23. 11. 2019
2. seminář: 7. 12. 2019
3. seminář: 15. 2. 2020
Předpokládá se pouze otevřenost vůči biblickému poselství, ochota ke skupinové práci a k práci kreativními metodami
(výtvarnými, dramatickými, pohybovými, literárními apod.).

Course requirements and qualification acquired
nejsou stanoveny
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Stejný jako pro předmět v řádném studiu.
Guarantor and venue
doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Department of Biblical Sciences and ancient languages
Katolická teologická fakulta UK v Praze, Thákurova 3, Praha 6
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
28 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
500 Kč / programme
Částka musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet 32034061/0100.
Variabilní symbol: evidenční číslo přihlášky. Specifický symbol: číslo kurzu. Pro rozpoznání Vaší platby je bezpodmínečně nutné je k platbě připojit.
Při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací.
osvobozeno
Application
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, studijní oddělení
Dean's Office KTF
Mgr. Zuzana Matisovská
u3v.czv@ktf.cuni.cz
220181649
29.09.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html