Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Přijímací řízení do škol (5432)
Basic information
Přijímací řízení do škol
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
K základním povinnostem ředitelů škol v regionálním školství patří orientace v problematice správního řízení, jelikož ředitelé škol neustále rozhodují o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů. Díky častých legislativním změnám je třeba se v této oblasti neustále vzdělávat. Přijímací řízení je oblast správního řízení, která aktuálně prochází velkými legislativními změnami, takže je třeba jí věnovat zvláštní pozornost.

MŠMT
11914/2017-1
Přijímací řízení do škol
1. Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (1 vyučovací hodina).
2. Správní orgány ve škole (1 vyučovací hodina).
3. Rozhodování o přijetí/nepřijetí dle školského zákona (2 vyučovací hodiny).
4. Přijímání do škol dle správního řádu (2 vyučovací hodiny).
1. Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (1 vyučovací hodina).
2. Správní orgány ve škole (1 vyučovací hodina).
3. Rozhodování o přijetí/nepřijetí dle školského zákona (2 vyučovací hodiny).
4. Přijímání do škol dle správního řádu (2 vyučovací hodiny).
15
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci - ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.


Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Dates and duration
2019/2020
winter semester
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1650 Kč / programme
osvobozeno
Application
elektronicky - viz přihláška na http://kamv.cz/ u příslušného kurzu
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773 246 766
30.06.2020
Dle vyhlášených termínů - http://kamv.cz/
Further information
http://kamv.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html