Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
   Login via CAS
Přijímací řízení do škol (5432)
Basic information
Přijímací řízení do škol
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
K základním povinnostem ředitelů škol v regionálním školství patří orientace v problematice správního řízení, jelikož ředitelé škol neustále rozhodují o právech a povinnostech dětí, žáků a studentů. Díky častých legislativním změnám je třeba se v této oblasti neustále vzdělávat. Přijímací řízení je oblast správního řízení, která aktuálně prochází velkými legislativními změnami, takže je třeba jí věnovat zvláštní pozornost.

MŠMT
11914/2017-1
Přijímací řízení do škol
1 Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (1 vyučovací hodina)
2 Správní orgány ve škole (1 vyučovací hodina)
3 Rozhodování o přijetí/nepřijetí dle školského zákona (2 vyučovací hodiny)
4 Přijímání do škol dle správního řádu (2 vyučovací hodiny)
1 Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (1 vyučovací hodina)
2 Správní orgány ve škole (1 vyučovací hodina)
3 Rozhodování o přijetí/nepřijetí dle školského zákona (2 vyučovací hodiny)
4 Přijímání do škol dle správního řádu (2 vyučovací hodiny)
15
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci - ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.


Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Dates and duration
2019/2020
winter semester
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1650 Kč / programme
osvobozeno
Application
elektronicky - viz přihláška na http://kamv.cz/ u příslušného kurzu
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773 246 766
30.09.2019
Dle vyhlášených termínů - http://kamv.cz/
Further information
http://kamv.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html