Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Sociálně – právní aspekty pedagogické praxe (5430)
Basic information
Sociálně – právní aspekty pedagogické praxe
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Kurz je zaměřen na aktuální oblasti práva pro pedagogickou praxi v kontextu sociálně právní problematiky ve vztahu k prevenci a ochraně dětí a mládeže. K základním manažerským dovednostem všech řídících pedagogických pracovníků, zaměstnanců a zaměstnavatelů v odvětví školství náleží aplikační dovednosti z oblasti školského práva, sociálně právní problematiky, pracovního práva a všech bezpečnostních předpisů pro provoz školských a vzdělávacích zařízení. Posluchačům je poskytnut ucelený výklad a na příkladech objasněny zásady aplikační praxe nejfrekventovanějších zákonných ustanovení z uvedených právních odvětví.
Vychází z nutnosti inovace stávajícího systému vzdělávání pedagogických pracovníků, reflektuje společenskou sociální problematiku a současné potřeby praxe ve školách a školských zařízeních, rovněž rozšiřuje obsah vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.
MŠMT
11914/2017-1
Sociálně – právní aspekty pedagogické praxe
1. Školské právo, školský zákon a související předpisy
2. Rekapitulace bezpečnostních právních norem
3. Sociálně právní ochrana dětí a mládeže, z. č. 359/1999 Sb. v úplném znění – základní pojmy, oznamovací povinnost
4. Vymezení okruhu dětí, kterým je prioritně v rámci pedagogické praxe a sociálně-právní ochrany dětí nutné věnovat pozornost
5. Právní důsledky postupu pedagogických pracovníků, analýza konkrétních případů, příklady aplikační praxe
6. Možnosti ochrany dětí před trestnou činností
1. Školské právo, školský zákon a související předpisy
2. Rekapitulace bezpečnostních právních norem
3. Sociálně právní ochrana dětí a mládeže, z. č. 359/1999 Sb. v úplném znění – základní pojmy, oznamovací povinnost
4. Vymezení okruhu dětí, kterým je prioritně v rámci pedagogické praxe a sociálně-právní ochrany dětí nutné věnovat pozornost
5. Právní důsledky postupu pedagogických pracovníků, analýza konkrétních případů, příklady aplikační praxe
6. Možnosti ochrany dětí před trestnou činností
25
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci všech druhů škol a typů školských zařízení.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
JUDr. Lenka Papíková
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Dates and duration
2019/2020
winter semester
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / programme
osvobozeno
Application
elektronicky - viz přihláška na http://kamv.cz/ u příslušného kurzu
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773 246 766
30.09.2019
Dle vyhlášených termínů - http://kamv.cz/
Further information
http://kamv.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html