Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Management školy – informační technologie (5428)
Basic information
Management školy – informační technologie
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Vzdělávací program je zaměřený na projektové řízení zavádění informačních technologií do školských zařízení. Zabývá se přípravou, efektivním řízením a vyhodnocováním projektů v oblasti informačních technologií, zejména v oblasti využití informačních technologií ve výuce a seznámením s možnostmi současných platforem.
Vzdělávací program je orientovaný na problematiku správného nastavení požadavků škol, definováním vhodných kritérií úspěšnosti, sestavením jednotlivých projektů, parametrizaci jejich zadání a následné realizaci. Projekty využití informačních technologií ve výuce jsou přínosné pro pedagogy, vedení školy, studenty a žáky s respektováním současných možností s cílem utvářet přiměřené a efektivní digitální prostředí, umožňující všem účastníkům rychlejší a bezpečnou práci s daty, aplikacemi a dostupnými moderními digitálními platformami. Řízení projektů informačních technologií a podpora digitalizace je nedílnou součástí kvalitního managementu školy. Nicméně se vyskytují i kritické názory k přílišné digitalizaci, které budou ve vzdělávacím programu detailně rozebrány a diskutovány.
Vzdělávací program vychází z teorie informačních technologií, uvádí význam jejich zavádění, zabývá se úskalím realizačních projektů, rozebírá návratnost investic do digitalizace a snaží se nastínit možné cesty pro vedoucí projektů, zahrnuje také analýzy současných trendů, které jsou podkladem pro plánování rozvoje všech účastníků školních procesů. Pozornost je věnována jednotlivým platformám, jejich využití v praxi a dále též k porozumění těmto digitálním platformám z hlediska efektivního řízení jejich zavádění.
MŠMT
11914/2017-1
Management školy – informační technologie
1. Úvod do informačních technologií na školách a jejich využití (2 hod.): Informační technologie obecně, proces digitalizace, současné trendy v průmyslu a obchodu; Informační technologie ve školství, jejich využívání, přehled jednotlivých platforem; Nová média, internet, sociální sítě, cloudové služby, informační systémy; Aplikace IT (mobilní aplikace, e-learningové trendy, gamifikace, IoT, 3D tisk aj.).
2. Zavádění informačních technologií, projektové řízení (2 hod.): Nastavení IT projektu, určení rolí, analýza problémů, důležitost popisu procesu; Metody řízení IT projektu (agilní přístupy, zapojení studentů); Kritéria úspěšnosti, ROI, dopad na rozvoj školy, kybernetická bezpečnost, GDPR; Ukázkové případy, chybné a správné přístupy, praktické rady při stanovení cílů projektu; Životní cyklus projektu zavádění, od zadání k realizaci, úskalí při samotném zavádění; Požadavky na projektové vedoucí a projektové týmy, zhodnocení znalostí a zkušeností jednotlivých rolí projektových týmů.
3. Praktické uplatnění informačních technologií ve výuce (2 hod.): Využití platformy mobilních aplikací ve výuce a v samostudiu; Využívání informačních systémů školy, cloudové řešení vs klasické systémy, data mining; IT a tvořivost, inovativní projekty, platformy Lego robotics, Appinventor, obsah výuky IT; Rozbor kritických názorů na digitalizaci a zavádění IT do škol, zamyšlení a diskuse; Úspěšnost a vyhodnocení IT projektů zaměřených na zlepšení výuky.
1. Úvod do informačních technologií na školách a jejich využití (2 hod.): Informační technologie obecně, proces digitalizace, současné trendy v průmyslu a obchodu; Informační technologie ve školství, jejich využívání, přehled jednotlivých platforem; Nová média, internet, sociální sítě, cloudové služby, informační systémy; Aplikace IT (mobilní aplikace, e-learningové trendy, gamifikace, IoT, 3D tisk aj.).
2. Zavádění informačních technologií, projektové řízení (2 hod.): Nastavení IT projektu, určení rolí, analýza problémů, důležitost popisu procesu; Metody řízení IT projektu (agilní přístupy, zapojení studentů); Kritéria úspěšnosti, ROI, dopad na rozvoj školy, kybernetická bezpečnost, GDPR; Ukázkové případy, chybné a správné přístupy, praktické rady při stanovení cílů projektu; Životní cyklus projektu zavádění, od zadání k realizaci, úskalí při samotném zavádění; Požadavky na projektové vedoucí a projektové týmy, zhodnocení znalostí a zkušeností jednotlivých rolí projektových týmů.
3. Praktické uplatnění informačních technologií ve výuce (2 hod.): Využití platformy mobilních aplikací ve výuce a v samostudiu; Využívání informačních systémů školy, cloudové řešení vs klasické systémy, data mining; IT a tvořivost, inovativní projekty, platformy Lego robotics, Appinventor, obsah výuky IT; Rozbor kritických názorů na digitalizaci a zavádění IT do škol, zamyšlení a diskuse; Úspěšnost a vyhodnocení IT projektů zaměřených na zlepšení výuky.
25
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci – vedoucí projektů, učitelé, ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
PedF UK, Praha
Dates and duration
2019/2020
winter semester
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / programme
Application
elektronicky - viz přihláška na http://kamv.cz/ u příslušného kurzu
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773 246 766
30.09.2019
Dle vyhlášených termínů - http://kamv.cz/
Further information
http://kamv.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html