Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Management školy – marketingové řízení (5427)
Basic information
Management školy – marketingové řízení
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretické a praktické otázky související s řízením škol a školských zařízení v oblasti marketingu jako nástroje podpory image školy a nástroje komunikace školy s vnějším prostředím i uvnitř školy.

Vzdělávací program je orientovaný na problematiku koncepce marketingu školy s respektováním marketingově řízené instituce s cílem získat a udržet image školy s využitím optimálního propojení vnitřního a vnějšího prostředí školy z hlediska komunikace a odlišit se tak od dalších škol. Uplatňování marketingového řízení umožňuje lépe poznat cílové skupiny a najít vhodné cesty ke komunikaci s nimi, napomáhá zlepšovat vztahy se zainteresovanými stranami a vytvářet tak prostředí prospěšné pro všechny zúčastněné. Marketingové řízení je nedílnou součástí kvalitního managementu školy.
Vzdělávací program vychází z obecné teorie marketingu, uvádí význam marketingu a marketingových aktivit v prostředí školy, zahrnuje základní přístup k marketingovým analýzám, které jsou podkladem pro marketingové plánování školy. Pozornost je věnována jednotlivým nástrojům základního i rozšířeného marketingového mixu „8P“ pro oblast vzdělávání a jejich aplikaci do praxe.
MŠMT
11914/2017-1
Management školy – marketingové řízení
1. Podstata marketingu a provázanost marketingu a managementu ve škole/vzdělávací instituci (2 hod.): Podstata a význam marketingu, pravidlo „win-win“; Plynulost procesu v marketingově orientované instituci; Holistický marketingový koncept; Marketing na vstupech a na výstupech, význam a užití pro management školy.
2. Marketingové řízení (2 hod.): Podstata marketingového řízení; Marketingové prostředí, situační analýza, trh vzdělávání; Cílený marketing (STP marketing); Marketingová taktika – marketingový mix.
3. Aplikace marketingu v prostředí školy/vzdělávací instituce s důrazem na komunikační mix (2 hod.): Nástroje komunikační mixu, integrovaná marketingová komunikace, proces přípravy efektivní komunikace; Interaktivní marketing; Analýza webových stránek vybraných škol; Sdílení zkušeností.
1. Podstata marketingu a provázanost marketingu a managementu ve škole/vzdělávací instituci (2 hod.): Podstata a význam marketingu, pravidlo „win-win“; Plynulost procesu v marketingově orientované instituci; Holistický marketingový koncept; Marketing na vstupech a na výstupech, význam a užití pro management školy.
2. Marketingové řízení (2 hod.): Podstata marketingového řízení; Marketingové prostředí, situační analýza, trh vzdělávání; Cílený marketing (STP marketing); Marketingová taktika – marketingový mix.
3. Aplikace marketingu v prostředí školy/vzdělávací instituce s důrazem na komunikační mix (2 hod.): Nástroje komunikační mixu, integrovaná marketingová komunikace, proces přípravy efektivní komunikace; Interaktivní marketing; Analýza webových stránek vybraných škol; Sdílení zkušeností.
25
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci - ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
PedF UK, Praha
Dates and duration
2019/2020
winter semester
Short-time
6 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1000 Kč / programme
osvobozeno
Application
elektronicky - viz přihláška na http://kamv.cz/ u příslušného kurzu
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773 246 766
30.09.2019
Dle vyhlášených termínů - http://kamv.cz/
Further information
http://kamv.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html