Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Management školy – Time management (5426)
Basic information
Management školy – Time management
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Vzdělávací program je zaměřený na aktuální teoretická východiska a praktické techniky související s řízením času v rámci činností ředitelů škol a školských zařízení a jejich zástupců, na možnosti uplatňování Work-Life Balance (WLB) a zpracování změn v rámci časového snímku dne pro efektivnější využití pracovního i osobního života. Cílem je napomoci těmto pracovníkům zefektivnit a zkvalitnit pracovní výkon, uvědomit si priority a umět nastartovat vybalancování osobního a pracovního života jako předpokladu k efektivnějšímu výkonu.

První část je zaměřena na pojetí TM s přístupy všech generací, časový snímek dne, na techniky plánování a řízení času z pohledu teorie řízení. Další část je zaměřena prakticky, pozornost je věnována individuální analýze času, odhalování slabých míst (činností, které spotřebovávají čas a nepřinášejí požadovaný efekt), stanovování priorit z hlediska pracovních činností a zavádění změn potřebných k vytvoření rovnováhy mezi pracovním a osobním životem (WLB).
MŠMT
11914/2017-1
Management školy – Time management
1. Time management (1 hod.): Time management (TM) - pojem obsah, význam; Odlišnosti TM I. – III. generace od TM IV. generace.
2. TM IV. generace (1 hod.): TM IV. generace - charakteristika; Škodlivé myšlenky a předsudky, škodlivé zlozvyky; Principy TM IV. generace.
3. Postupy TM (2 hod.): Časový snímek dne, návod na zpracování; Hlediska důležitosti a naléhavosti zpracování úkolů; Oblasti a dopady WLB.
4. Návrh změn v rámci řízení času Work life balance – sladění pracovního a osobního života, práce s technikou myšlenkové mapy (praktická část)(4 hod.): Analýza vlastního časového snímku (příklad vybraného pracovního dne); Stanovení priorit; Návrh změn; Výměna zkušeností a nové podněty v rámci manažerské praxe.
1. Time management (1 hod.): Time management (TM) - pojem obsah, význam; Odlišnosti TM I. – III. generace od TM IV. generace.
2. TM IV. generace (1 hod.): TM IV. generace - charakteristika; Škodlivé myšlenky a předsudky, škodlivé zlozvyky; Principy TM IV. generace.
3. Postupy TM (2 hod.): Časový snímek dne, návod na zpracování; Hlediska důležitosti a naléhavosti zpracování úkolů; Oblasti a dopady WLB.
4. Návrh změn v rámci řízení času Work life balance – sladění pracovního a osobního života, práce s technikou myšlenkové mapy (praktická část)(4 hod.): Analýza vlastního časového snímku (příklad vybraného pracovního dne); Stanovení priorit; Návrh změn; Výměna zkušeností a nové podněty v rámci manažerské praxe.
15
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci - ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
PedF UK, Praha
Dates and duration
2019/2020
winter semester
Short-time
8 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1200 Kč / programme
osvobozeno
Application
elektronicky - viz přihláška na http://kamv.cz/ u příslušného kurzu
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773 246 766
30.09.2019
Dle vyhlášených termínů - http://kamv.cz/
Further information
http://kamv.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html