Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Zvládání konfliktních situací (5424)
Basic information
Zvládání konfliktních situací
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Interest-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání [41-KAMV]
full-time
Czech
Vzdělávací program je zaměřen na praktický výcvik v řešení konfliktů v komunikaci s rodiči, kolegy a vedením školy. Účastníci se seznámí s druhy konfliktů a účinnými strategiemi a způsoby jejich řešení. Zároveň budou vedeni k sebezkušenostnímu přístupu a práci s vlastními představami a případnými prekoncepty. Účastníci pochopí a budou schopni aplikovat vhodné strategie při jednání s různými skupinami osob a budou schopni identifikovat možné konfliktní situace, účinně jim předcházet a případně najít vhodná další řešení.
MŠMT
11914/2017-1
Zvládání konfliktních situací
1 Teoretická část: 3,5 hodiny
• Teoretický rámec a terminologické vymezení – vymezení, druhy konfliktů, strategie, způsoby řešení; konflikt-spor-problém
• Konfliktní situace ve školství
• Fáze konfliktů
• Spouštěče a prevence
2 Praktická část: 4 hodiny
• Pozice OK-OK
• Praktický nácvik: Popis-interpretace-hodnocení, technika druhé židle, technika tři rádcové
• Rozbor konkrétních případů ze života školy
3 Závěrečná část, diskuze, dotazy, zpětná vazba: 0,5 hodiny

1 Teoretická část: 3,5 hodiny
• Teoretický rámec a terminologické vymezení – vymezení, druhy konfliktů, strategie, způsoby řešení; konflikt-spor-problém
• Konfliktní situace ve školství
• Fáze konfliktů
• Spouštěče a prevence
2 Praktická část: 4 hodiny
• Pozice OK-OK
• Praktický nácvik: Popis-interpretace-hodnocení, technika druhé židle, technika tři rádcové
• Rozbor konkrétních případů ze života školy
3 Závěrečná část, diskuze, dotazy, zpětná vazba: 0,5 hodiny

20
Cílová skupina:
Pedagogičtí pracovníci - ředitelé škol a školských zařízení a jejich zástupci, členové širšího vedení školy (například vedoucí předmětových komisí či metodických sdružení, metodikové prevence, výchovní poradci), učitelé všech druhů škol a školských zařízení

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pedagogická fakult UK
Dates and duration
2019/2020
winter semester
Short-time
8 (total number of hours)
Schedule details
Fees and financing
1900 Kč / programme
osvobozeno
Application
elektronicky - viz přihláška na http://kamv.cz/ u příslušného kurzu
Mgr. Danuše Dvořáková
danuse.dvorakova@pedf.cuni.cz
773 246 766
30.06.2020
Dle vyhlášených termínů - http://kamv.cz/
Further information
http://kamv.cz/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html