Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ (4470)
Basic information
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
přijímací řízení ukončeno
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Education
Katedra dějin a didaktiky dějepisu [41-KDDD]
combined
Czech
Studijní program Dějepis v rámci kvalifikačního rozšiřujícího studia je určen absolventům magisterského studia učitelství, jimž umožňuje získat aprobaci na předmět dějepis pro ZŠ a SŠ. Studenti absolvují distanční formou ucelené studium dějepisu včetně oborové didaktiky, učební plán vychází z prezenčního studia oboru dějepis. Standardní doba výuky je 6 semestrů.
ZZK z českých a světových dějin a didaktiky dějepisu.
http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/uchazeci/kvalifikacni-studium
MŠMT ČR
11914/2017-1
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2.stupeň ZŠ
ano
ano
10
Požadované vstupní vzdělání: magisterské vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné vzdělání magisterského stupně, doplněné (nebo současně zahájené) o vzdělání, zaměřené na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Teacher training with subject specialisation
Master
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, rozšíření kvalifikace (ve smyslu zákona č. 563/2004 Sb., § 22, odst. 2) učitel 2. stupně ZŠ podle zákona č. 563/2004 Sb., § 8, odst. 1, písm. f3.)
Course requirements and qualification acquired
obhajoba závěrečné práce
ústní zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
ZZK z českých a světových dějin a didaktiky dějepisu
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro SŠ
učitelská kvalifikace, další aprobační předmět pro ZŠ
Učitelství pro SŠ s 2.stupeň ZŠ v aprobaci dějepis.
§ 8 a § 9 Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb.
Guarantor and venue
PaedDr. František Parkan
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Pedagogická fakulta UK Praha
Dates and duration
2019/2020
winter semester
6
332 (total number of hours)
výuka 1. pátek v měsíci + 3 dny soustředění
Fees and financing
8000 Kč / year
400 Kč
400,- Kč elektronická forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: vygenerovaný kód

450,- Kč listinná (papírová) forma přihlášky
- variabilní symbol: 232
- specifický symbol: rodné číslo bez lomítka

Při platbách za program/část programu uvádějte:
- variabilní symbol: 698919
osvobozeno
Application
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, CŽV, M. Rettigové 4, Praha 1, 116 39 nebo elektronicky
Centrum celoživotního vzdělávání
Bc. Ivana Merellová
ivana.merellova@pedf.cuni.cz
221900232
12.07.2019
minimální počet uchazečů: 10
Termín přijímacího řízení:
Výběrové řízení srpen 2019
Učitelská praxe není vyžadována, výběrové řízení proběhne v srpnu 2019.


Further information
www.pedf.cuni.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html