Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 104)
 
   Login via CAS
Instruktor lezení v přírodních terénech (3949)
Basic information
Instruktor lezení v přírodních terénech
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - Profession-oriented
Provider: Faculty of Physical Education and Sport
Sporty v přírodě [51-600400]
full-time
Czech
Obsahem kurzu je lezení v přírodních terénech
-
na skalách. Cílem
kurzu je osvojení si základů jištění a lezení na skalách s
důrazem na
odlišnost techniky lezení i jištění na pískovcových a nepískovcových
(buližník, žula, vápno) terénech. Součástí výuky j
e ochrana přírody,
práce s
mapou a horolezeckým průvodcem
MŠMT ČR
14756/2009- 30/1
Instruktor lezení v přírodních terénech
5denní kurzovní výuka
5denní kurzovní výuka
odborná veřejnost

Schedule details
Statistika pro MŠMT
Sports
SecS with leaving exam
příspěvky účastníků
profesní vzdělávání, získání kvalifikace pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., § 10 – § 21
Course requirements and qualification acquired
písemný test
závěrečná praktická zkouška
Certification: Osvědčení o absolvování programu
osvědčení o absolvování
21 odstavec e) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Guarantor and venue
doc. Jiří Baláš, Ph.D.
Sporty v přírodě
Sporty v přírodě
Dates and duration
2018/2019
summer semester
24.04.2019
Short-time
50 (total number of hours)
Fees and financing
4200 Kč / programme
osvobozeno
Application
UK FTVS, J. Martiho 31, 162 52 Praha 6
Blanka Konopík Pánková
pankova@ftvs.cuni.cz
220172017
30.03.2019
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html