Občanská gramotnost (2437)
Basic information
Občanská gramotnost
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Central Library of Charles University
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
full-time
Czech
Já, člověk-individuum-osobnost-občan. Občan v digitální společnosti. Informace kolem nás. Občan a stát. Česká republika a Evropská unie. Praktikum s databázemi online. Kvizy, virtuální procházky. Kurz je určen pro toho, kdo se zajímá o společenské dění, o informační společnost a chce rozvíjet své znalosti.
Já - unijní Evropan
ano
ano
12
55+; zájem o společenské dění, politologii

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Marcela Vašíčková
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.p., José Martího 2/407, Praha 6
Dates and duration
2019/2020
winter and summer semester
1
20 (total number of hours)
Tuesday - Tuesday
Schedule details
Fees and financing
100 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 560/5, 116 36, Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
11.10.2019
do 11.10.2019 (pro ZS), do 14.2.2020 (pro LS)
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Further information
https://knihovna.cuni.cz/edis/kurzy/kurz-ja-unijni-evropan-2-blokove-seminare/