Life-Long Education programsLife-Long Education programs(version: 107)
 
  
Duchovnost (spiritualita) v každodennosti. Jaký je význam spirituality pro dnešního člověka? (2037)
Basic information
Duchovnost (spiritualita) v každodennosti. Jaký je význam spirituality pro dnešního člověka?
běží přijímací řízení
Programme focus: Lifelong learning programme - University of the Third Age
Provider: Central Library of Charles University
Evropské dokumentační a informační středisko [68-EDIS]
full-time
Czech
Cílem kurzu je přivést posluchače k zamyšlení nad vlastním pojetím a přístupem k duchovnosti (spiritualitě) jak na individuální rovině, tak v širším společenském kontextu. Pojem duchovnost je zkoumán z různých úhlů: z kontextu pojmů náboženství a církev, z hlediska různých náboženských a duchovních přístupů a praxí (křesťanství, buddhismus, šamanismus), z pohledu naší kulturní tradice (vliv vědy, křesťanství, historie, tradice), z perspektivy vybraných poznatků moderních věd (kognitivní vědy) a rovněž z hlediska životní zkušenosti pozvaných hostů – osobností.

Kurz probíhá v zimním i v letním semestru, můžete si vybrat, které termíny vám více vyhovují.
Duchovnost (spiritualita) v každodennosti. Jaký je význam spirituality pro dnešního člověka? (ZS)
ano
ano
12
55+; zájem o téma, otevřenost novým myšlenkám, touha objevovat.

Course requirements and qualification acquired
other
Certification: Osvědčení o absolvování programu
osvědčení o absolvování programu
Guarantor and venue
PhDr. Marcela Vašíčková
Evropské dokumentační a informační středisko
Evropské dokumentační a informační středisko
Ústřední knihovna UK - EDIS, Krystal - 2.patro, José Martího 2/407, Praha 6
Dates and duration
2019/2020
winter semester
1
24 (total number of hours)
Monday - Monday
Schedule details
Fees and financing
200 Kč / semestr
osvobozeno
Application
Ústřední knihovna UK - EDIS, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1
Evropské dokumentační a informační středisko
Bc. Jan Jersák
PhDr. Marcela Vašíčková
office@eis.cuni.cz
224 491 341
11.10.2019
do 11.10.2019 (pro ZS)
Přihlášku zasílejte mailem, telefonicky či poštou na uvedené kontaktní údaje. Přijetí je odvislé od počtu přihlášených účastníků - záleží na pořadí přihlášky.
Further information
https://knihovna.cuni.cz/edis/kurzy/duchovnost-v-kazdodennosti/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html